>מיסוי עקיף ומע"מ

מוכר מניות? – המיסוי תלוי בתוכן החוזה!

פסקי דין וחוזרי רשות המסים שיצאו במהלך סוף שנת 2018 משנים את המצב של מיסוי מכירת המניות. שינויים אלו והפרשנות החקיקתית מחייבים תכנון מיסויי כבר עם תחילת ביצוע המכירה ובמהלך כתיבת חוזה המכירה. בשינויים אלו טומנים בחובם הטבות מחד ואולם גם סכנות מאידך.

ביקורת בונה: על ביקורות ניכויים של המוסד לביטוח לאומי והחשיבות שבייצוג בהשגה

ביקורות הניכויים הנערכות על ידי המוסד לביטוח לאומי הינן הליכים סבוכים ומורכבים אשר מתבצעים אצל מעסיקים מכל הסוגים בכל רחבי הארץ – אך מעטים המעסיקים אשר מבינים, מכירים וערוכים לביקורות אלו ולהשלכותיהן. מאמר זה יסקור בקצרה מהי ביקורת ניכויים, כיצד היא מתבצעת, כיצד על המעסיק להיערך ומדוע חשוב להצטייד בבעל מקצוע לצורך ייצוג במהלך הליכי השגה.

השכרה לטווח קצר? ככל הנראה גם הרווח – מאחורי הקלעים של מיסוי Airbnb

על רקע התמקדותה של רשות המיסים בתפיסתם של משכירי הדירות לטווח הקצר שלא דיווחו כראוי על הכנסתם, נחשפת פרשנות רשות המיסים (אשר טרם פורסמה באופן רשמי) המגבירה את חוסר הוודאות בעניין מיסוי משכירי דירות אלו ובשורה התחתונה – מעמידה את ההשכרה כלא משתלמת לטווח הארוך, בלא ידיעתם של משכירי דירות אלו.

ע"י | 2017-08-24T11:27:26+00:00 אוגוסט 24th, 2017|מיסוי עקיף ומע"מ|

חלוקת עיזבון בין יורשים בפטור ממס

ככלל, חלוקת נכסי מקרקעין בין שותפים, כמו גם בין יורשים, הינה עסקת חליפין המהווה אירוע מס חייב לפי החוק. ברם, סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין מאפשר ליורשים לחלק ביניהם את נכסי העיזבון על פי המוסכם ביניהם, בפטור ממס, בהתאם לתנאים הקבועים בחוק.

ע"י | 2017-08-14T11:04:12+00:00 אוגוסט 14th, 2017|מיסוי עקיף ומע"מ|

מה בתפריט? על קרנות ריט, ייחודיותן ודרך המיסוי שלהן

במסגרת ניסיונות הממשלה להביא להתאוששות שוק הנדל"ן בישראל, שנודעו בכינוי "חומת מגן כלכלית", לאחר המיתון הכלכלי בשנת 2001 תוקנו, בשנת 2005, תיקונים לפקודת מס הכנסה ולחוק ניירות ערך, אשר יצרו את התשתית החוקית להקמתן של קרנות נדל"ן בישראל. קרנות אלה, המכונות קרנות reit, נסחרות בבורסה כמניות רגילות. כיצד תיחשב חברה לריט? במה מתבטאת ייחודיותה של קרן נדל"ן והשקעה בה? וכיצד היא ממוסה?

מע"מ אפס: על אילו עסקאות לא תצטרכו לשלם מס ערך מוסף?

בחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק המע"מ" או "החוק") מוגדרות סוגי עסקאות שהמע"מ בהן יהיה בשיעור של 0%. על אילו עסקאות מדובר ואיך ניתן לקבל את הפטור?

ע"י | 2017-05-15T15:12:38+00:00 מאי 15th, 2017|מיסוי עקיף ומע"מ|

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת לעניין הוצאות משפטיות בהליכים פליליים

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת מגדירה את התאגיד, לסוגיו השונים, כאישיות משפטית עצמאית הנבדלת מהאנשים המרכיבים אותו. בגין עובדה זאת במקרה בו נתבע מנהל חברה בהליך פלילי- אין קשר משפטי בין האדם הפרטי למנהל החברה, על אף שחד הם. בעקבות זאת, אם מבקשת חברה לטעון לכך שהנאשם פעל עבור החברה, וכי פעולתו זו קשורה לפעילות העסקית השוטפת של החברה לשם הצדקת ניכוין מהכנסותיה - עליה מוטלת חובת ההוכחה כי אכן כך הדבר.

אין צורך בתלות הדדית בין מקורות הכנסתם של בני זוג ע"מ ליתן להם שומה אחודה

במקרים רבים רואים חוקי המס את התא המשפחתי הכולל את בני הזוג וילדיהם עד גיל 18, כחייבים במס יחד. חיוב כזה מביא לכדי מס מוגדל על התא המשפחתי במס הכנסה, במס רכישה ובמס שבח. במקרים חריגים בלבד נקבע כי יינתן לבני הזוג חישוב מס נפרד המקל על חבות המס שלהם. לבני זוג נשואים המנהלים משק בית משותף מתנהל במס הכנסה תיק אחד הנושא את שמם. החוק קובע כי מתייחסים להכנסות של שניהם כהכנסתו של אחד מהם, ואותו אחד מכונה 'בן הזוג הרשום'.

ביצעת עבירות מע"מ והרשות טרם חשפה? גילוי מרצון הוא הפתרון עבורך!

קיימים מקרים, בהם בעל עסק מבצע עבירות על חוק מע"מ על מנת להגדיל הכנסותיו ולצמצם הוצאותיו וזאת באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות, אי דיווח על מלאי, קיזוז תשומות בהוצאות שאינן מוכרות, דיווח כוזב על עסקאות כפטורות בלא שהינן כאלה באמת, ניפוח וקיזוז תשומות באין חשבונית ועוד… חשבונית פיקטיבית מוגדרת כחשבונית הנרשמת עבור עסקה אשר מעולם לא התבצעה בפועל אלא נועדה לשם הצגת מצג שווא. אדם העושה שימוש בחשבוניות פיקטיביות, רושם את סכום חשבוניות אלו בסך הוצאותיו המוכרות ובכך מגדיל את הוצאותיו, על פניו, מקטין את רווחיו וכפועל יוצא מכך מחויב במס מופחת. בעניין המע"מ, חשבונית פיקטיבית מעלה את שיעור המע"מ אותו שילם העסק כביכול בהוצאותיו המוכרות וכך חוסך העסק תשלום מע"מ גבוה יותר במרמה.

עדכון שיעור המע"מ ל18%

בימים אלו, כחלק מהגזירות הכלכליות החדשות שהטילה ממשלת ישראל לשם צמצום הגרעון, צפוי לעלות שיעור המע"מ באחוז ולעמוד על שיעור של 18%. עדכון שיעור המע"מ יחול ביום 02/06, יום ראשון הקרוב. במקרים של עדכוני שיעורי המיסים, קיים חוסר וודאות בנוגע לשיעור החל בעסקאות ביניים ונדון במספר סוגים:

ע"י | 2017-02-16T18:09:25+00:00 מאי 20th, 2013|מיסוי עקיף ומע"מ|