בית>גילוי מרצון

גילוי מרצון 2021 – על נוהל גילוי מרצון, ההליך הרגיל, המקוצר והאנונימי

רשות המסים מאפשרת לנישומים השונים לדווח על הונם השחור במסגרת נוהל גילוי מרצון, וכך הנישום נמנע מהליך פלילי חמור על [...]

ע"י |2021-05-26T10:33:24+03:00מאי 26th, 2021|גילוי מרצון|

תם עידן החיסיון הבנקאי

המלחמה העולמית במעלימי מס פוגעת לא רק באזרחי חוץ המחזיקים חשבונות בבנקים הישראליים, אלא גם ברוכשי דירות זרים בישראל ובעולים חדשים המבקשים להעביר את כספם לבנקים בארץ. לאחרונה עסקה העיתונות הכלכלית רבות בפרשת בנק לאומי בארה"ב, שנפסק כי היה מעורב בהעלמות מס של לקוחותיו בארה"ב וישלם קנס בסכום של 400 מיליון דולר לרשויות האמריקניות.

ע"י |2018-07-10T13:42:48+03:00מרץ 21st, 2016|גילוי מרצון|

נוהל גילוי מרצון 2014 – היבטים פרקטיים לגבי גובה המס

לפני כחודשיים, פרסמה רשות המיסים נוהל גילוי מרצון חדש, המחליף את הנוהל אשר היה קיים משנת 2005 עד לאותה עת. הנוהל החדש אינו משנה סדרי בראשית בכל הנוגע להתנהלות אל מול הרשות ואף אינו מעניק הטבות מרחיקות לכת דוגמת ההטבות אשר ניתנו במסגרת הוראת השעה משנת 2012 ובכל זאת, ישנם מספר שינויים הדורשים התייחסות מיוחדת.

ע"י |2020-08-17T16:49:14+03:00דצמבר 20th, 2014|גילוי מרצון|

נוהל גילוי מרצון – הפתרון להון השחור?

בשנים האחרונות מנהלות רשויות המס בישראל ובעולם מלחמה עיקשת במעלימי המס כאשר נושאת דגל המאבק הינה ארה"ב, אשר חוקקה את חוק ה FATCA במסגרתו, מחוייב כל מוסד פיננסי בעולם בדיווח על מחזיקי חשבון בעלי אזרחות אמריקאית או בעלי זיקה מסויימת לארה"ב ובכך, פרצה את הסודיות הבנקאית אשר נהוגה היתה בעולם כולו. יתרה מכך, רשויות מס רבות בעולם, ביניהם ישראל, חותמות בתקופה האחרונה על הסכמים רבים לחילופי מידע אל מול רשויות מס במדינות רבות בעולם.

ע"י |2020-08-17T16:40:19+03:00נובמבר 20th, 2014|גילוי מרצון|

מעלימי מס בישראל ובעולם? רשות המס בעקבותיכם! הקדימו את הרשות ופנו אלינו לייעוץ!

בתקופה האחרונה מנהלות רשויות המס בכל העולם מלחמת חורמה כנגד מעלימי המס, בהנהגתה של ארה״ב. לפני כשנה חוקקה ארצות הברית את חוק ה FATCA המחייב מוסדות פיננסיים בכל העולם לדווח לארה״ב על אזרחיה המחזיקים חשבונות אצלם. חוק הFATCA נכנס לתוקפו לפני כחודשיים וכבר נותן את אותותיו במקומות רבים בעולם. החוק מאפשר שני אפשרויות דיווח: הראשונה, העברת המידע מהמוסד הפיננסי ישירות לארה״ב והשנייה, העברת המידע מהמוסד הפיננסי אל הרשויות המדיניות אשר הן תעברנה דיווח מרוכז אל ארה״ב.

ע"י |2020-09-22T15:47:50+03:00אוגוסט 20th, 2014|גילוי מרצון|

בנקים דורשים מישראלים בעלי אזרחות אמריקאית לחתום על ויתור סודיות בנקאית

בשנים האחרונות, לאחר רפורמה יסודית ברשות המיסים של ארה"ב, החלה זו להדק את הפיקוח על כספים של אזרחיה גם מחוץ לתחומי המדינה, ע"י ביצוע מהלכים אגרסיביים כנגד הבנקים הזרים במדינות שונות בעולם במטרה לשבר את חומת החיסיון אשר הפרידה בינה לבין אזרחיה המחזיקים חשבונות באותם הבנקים. במסגרת מהלכים אלו, דחקה רשות המיסים של ארה"ב את הבנקים הזרים לפינה וחייבה אותם למסור לה מידע על אזרחיה בעלי חשבונות באותם הבנקים תוך שימוש וניצול חוסנה הכלכלי ומעמדה כמעצמה הכלכלית מספר אחת בעולם.

ע"י |2020-08-17T16:58:22+03:00מאי 20th, 2014|גילוי מרצון|

רשויות המיסים של ארה"ב וישראל מהדקות את שיתוף הפעולה בחילופי המידה ובמאבק בהעלמות המס

בשנים האחרונות, מנהלות רשויות המס של ישראל וארה"ב מאבק משמעותי ונרחב במעלימי המס. שתיהן יחד וכל אחת לחוד. במסגרת לוחמה זו, חוקקה ממשלת ארה"ב את חוק הFATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act ) במסגרתו, חייב כל אזרח ארה"ב המחזיק בנכסים פיננסיים בחשבון בנק מחוץ לארה"ב מעל סכום מסוים (50,000$) לדווח על כך לרשות המיסים של ארה"ב מידי שנה.

ע"י |2020-12-27T12:50:49+02:00מרץ 20th, 2014|גילוי מרצון|

מדוע ישראלים בעלי דרכון אמריקאי חוששים מפני חשיפת חשבונות בנק בחו"ל?

בשנים האחרונות, רשויות המס במדינות רבות בעולם הולכות ומרחיבות את יכולות הפיקוח שלהם על כספים החייבים במס בדרכים שונות ומגוונות דרך הרחבת חילופי המידע בין מדינות וצמצום החיסיון הבנקאי מהם נהנים בעלי חשבונות בנק זרים. מדינות אשר נתפסו במשך שנים כמקלטי מס מוכרים ומבוססים, אט אט איבדו את קסמם ואת יכולתם לשמר בסוד את המידע על בעלי חשבונות הבנק הזרים ועל כספם.

ע"י |2020-08-17T16:34:59+03:00פברואר 20th, 2014|גילוי מרצון|

הליך גילוי מרצון – אל תתנו למלשינים את הכיף!

כחלק מיישום המלצות הצוות למלחמה בהון השחור בראשות מנהל רשות המיסים, דורון ארבלי, אשר הוגשה לשר האוצר באחרונה, העלתה בימים האחרונים רשות המיסים אל אמצעי התקשורת קמפיין פרסום חדש – "האנשים השחורים" להגברת ההכרה הציבורית בנזק של תופעת העלמות המס וכן הושק פרוייקט "חינוך למיסים" שמטרתו לרתום את דעת הקהל הציבורית למאבק האינטנסיבי שמנהלת רשות המיסים בתופעת העלמות המס וב"כסף השחור".

ע"י |2020-08-17T16:13:43+03:00ינואר 20th, 2014|גילוי מרצון|

ביצעת עבירות מע"מ והרשות טרם חשפה? גילוי מרצון הוא הפתרון עבורך!

קיימים מקרים, בהם בעל עסק מבצע עבירות על חוק מע"מ על מנת להגדיל הכנסותיו ולצמצם הוצאותיו וזאת באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות, אי דיווח על מלאי, קיזוז תשומות בהוצאות שאינן מוכרות, דיווח כוזב על עסקאות כפטורות בלא שהינן כאלה באמת, ניפוח וקיזוז תשומות באין חשבונית ועוד… חשבונית פיקטיבית מוגדרת כחשבונית הנרשמת עבור עסקה אשר מעולם לא התבצעה בפועל אלא נועדה לשם הצגת מצג שווא. אדם העושה שימוש בחשבוניות פיקטיביות, רושם את סכום חשבוניות אלו בסך הוצאותיו המוכרות ובכך מגדיל את הוצאותיו, על פניו, מקטין את רווחיו וכפועל יוצא מכך מחויב במס מופחת. בעניין המע"מ, חשבונית פיקטיבית מעלה את שיעור המע"מ אותו שילם העסק כביכול בהוצאותיו המוכרות וכך חוסך העסק תשלום מע"מ גבוה יותר במרמה.

ע"י |2020-07-28T17:59:52+03:00דצמבר 20th, 2013|גילוי מרצון|
Call Now Button דילוג לתוכן