בית>עבירות מס כלכליות ואיסור הלבנת הון

נחקרת, או זומנת לחקירה בחשד לביצוע עבירות מס או עבירות כלכליות אחרות?

מתי כדאי להיעזר בעו"ד המתמחה בעבירות מס ובעבירות כלכליות? סוגי העבירות הכלכליות ועבירות המס מרבית העבירות הכלכליות מצויות בחוק העונשין [...]

לתשומת לבכם! פורסמו תקנות מס הכנסה (יישום תקן אחיד לדיווח ולבדיקת נאותות של מידע על חשבונות פיננסיים) התשע"ט-2019

לתשומת לבכם! האם ברשותכם חשבונות בנק זרים? האם אתם מקבלים הכנסות מחו״ל לחשבונות הבנק הישראלים? במידה וכן – קראו בעיון את העדכון הבא.

על תקופת ההתיישנות בעבירות מס ועל פרק הזמן שבו ניתן לפתוח בהליכים

תקופת התיישנות היא פרק הזמן ממועד ביצוע העבירה, אשר במסגרתו ניתן להעמיד אדם לדין, ועד למועד הגשת כתב האישום כנגדו ותחילת ההליך הפלילי. במקרים בהם הוגשה תלונה למשטרה, בחלוף תקופת ההתיישנות, לא יידונו בפני בית המשפט, ולא יוגש כתב אישום, על אף שייתכן כי מדובר בתלונת אמת שניתן להוכיחה. מהי תקופת ההתיישנות לעניין עבירות מס? האם קיימת התיישנות גם בנוגע להשבת כספי העבירה? כיצד מצליחות 'לעקוף' רשויות האכיפה את החוק פעמים רבות? וכיצד יש לפעול במסגרת הטיפול בעבירות מס?

תם עידן השימוש במזומן? – על הצעת החוק

הצעת החוק לצמצום השימוש במזומן, אושרה אמש, בקריאה שניה ושלישית, על ידי מליאת הכנסת. הצעת החוק, שהוגשה על ידי שר האוצר, משה כחלון, נועדה לסייע במאבק בהון השחור, בפשיעה הכלכלית ובהלבנת הון. החוק מהווה הלכה למעשה, יישום של המלצות הוועדה הבין-משרדית לבחינת צמצום השימוש במזומן במשק הישראלי ברשות מנכ"ל משרד רוה"מ לשעבר, הראל לוקר, כאשר קידום החקיקה בוצע בשיתוף של רשות המסים, משרד האוצר, משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון, בנק ישראל, רשות ההגבלים העסקיים ומשרד ראש הממשלה.

הרצחת וגם לא שילמת מס?

כנגד אדם שביצע עבירה פלילית- ייפתח, כמובן, הליך פלילי ביחס לעבירה שביצע, אבל מה דינה של ההכנסה שהפיק מאותה עבירה? האם יחויב עליה במס כהכנסה רגילה? האם ניתן להשיב את המס כאשר הנאשם מחויב להחזיר את הכסף שצבר, או לכל הפחות להכיר בהשבה כהוצאה לצרכי מס? איך התמודדה הפסיקה עם שאלות אלו? האם כספים שהוזרמו ע"י הנאשם, לשם קבלת הכספים שלא כחוק, יופחתו מסכום החיוב במס? ומה על עו"ד העוסק בפלילים לעשות על מנת להעניק ללקוחו את הסיוע המשפטי הטוב ביותר גם בגזרה הזו?

18 כללים שמחייבים דיווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחות הבנקים (בעקבות חוזר המפקח על הבנקים)

בחוזר "היערכות לניהול סיכוני ציות נוכח קביעת עבירות מס כעבירות מקור", אותו הוציאה חטיבת הפיקוח על הבנקים בתאריך 13.11.2016, הורה בנק ישראל לבנקים לאתר ולדווח על פעילות בלתי רגילה של לקוחותיהם. לצורך זיהוין ואיתורן של פעולות מעין אלה צירף בנק ישראל נספח "דגלים אדומים", המונה מספר פעולות של לקוחות אשר אמורות להדליק נורה אדומה בקרב הבנקים ולעורר את חשדם כי אותם לקוחות מבצעים עבירות מס.

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת לעניין הוצאות משפטיות בהליכים פליליים

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת מגדירה את התאגיד, לסוגיו השונים, כאישיות משפטית עצמאית הנבדלת מהאנשים המרכיבים אותו. בגין עובדה זאת במקרה בו נתבע מנהל חברה בהליך פלילי- אין קשר משפטי בין האדם הפרטי למנהל החברה, על אף שחד הם. בעקבות זאת, אם מבקשת חברה לטעון לכך שהנאשם פעל עבור החברה, וכי פעולתו זו קשורה לפעילות העסקית השוטפת של החברה לשם הצדקת ניכוין מהכנסותיה - עליה מוטלת חובת ההוכחה כי אכן כך הדבר.

כנס איגוד הדירקטורים במשרד ברכה ושות׳

משרדנו שמח לארח לאחרונה דירקטורים ונציגים מאיגוד הדירקטורים, להשתלמות מקצועית בנושא מיסוי והלבנת הון. במהלך הערב השתתפו הנוכחים בהרצאתו המרתקת של עו"ד יוסי חמצני בנושא 'אחריות פלילית של נושא משרה בעבירות מס'. לאחר מכן, זכו המשתתפים לשמוע את הרצאתו של עו״ד איתי ברכה אשר עסקה בנושא 'סוגיות מיסוי בחברות ציבוריות ובינ״ל על רקע שינויי הרגולציה הבנקאית'.

זומנת לחקירה ברשות המיסים? הכן עצמך מראש

חקירה בעבירה מיסויית, הינה חקירה פלילית לכל דבר ועניין, אשר נועדה לאסוף מידע וראיות נגד החשודים. חקירות כאמור, בדרך כלל, ארוכות יותר מחקירות אחרות, וזאת בשל ריבוי חומר ללימוד ולחקירה, ריבוי פרשיות, קשיי חקירה ועוד. חקירות כלכליות עשויות להוביל להגשת כתב אישום פלילי, ובמקרה של הרשעה – להטלת קנסות כבדים ואף למאסר בפועל של עד 7 שנים.

Call Now Button דילוג לתוכן