עקרון האישיות המשפטית הנפרדת לעניין הוצאות משפטיות בהליכים פליליים

מאת: מערכת האתר 06/04/2017

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת מגדירה את התאגיד, לסוגיו השונים, כאישיות משפטית עצמאית הנבדלת מהאנשים המרכיבים אותו. בגין עובדה זאת במקרה בו נתבע מנהל חברה בהליך פלילי- אין קשר משפטי בין האדם הפרטי למנהל החברה, על אף שחד הם. בעקבות זאת, אם מבקשת חברה לטעון לכך שהנאשם פעל עבור החברה, וכי פעולתו זו קשורה לפעילות העסקית השוטפת של החברה לשם הצדקת ניכוין מהכנסותיה - עליה מוטלת חובת ההוכחה כי אכן כך הדבר.

קרא עוד >

אין צורך בתלות הדדית בין מקורות הכנסתם של בני זוג ע"מ ליתן להם שומה אחודה

מאת: מערכת האתר 06/04/2017

במקרים רבים רואים חוקי המס את התא המשפחתי הכולל את בני הזוג וילדיהם עד גיל 18, כחייבים במס יחד. חיוב כזה מביא לכדי מס מוגדל על התא המשפחתי במס הכנסה, במס רכישה ובמס שבח. במקרים חריגים בלבד נקבע כי יינתן לבני הזוג חישוב מס נפרד המקל על חבות המס שלהם. לבני זוג נשואים המנהלים משק בית משותף מתנהל במס הכנסה תיק אחד הנושא את שמם. החוק קובע כי מתייחסים להכנסות של שניהם כהכנסתו של אחד מהם, ואותו אחד מכונה 'בן הזוג הרשום'.

קרא עוד >

כנס איגוד הדירקטורים במשרד ברכה ושות׳

מאת: מערכת האתר 06/03/2017

משרדנו שמח לארח לאחרונה דירקטורים ונציגים מאיגוד הדירקטורים, להשתלמות מקצועית בנושא מיסוי והלבנת הון. במהלך הערב השתתפו הנוכחים בהרצאתו המרתקת של עו"ד יוסי חמצני בנושא 'אחריות פלילית של נושא משרה בעבירות מס'. לאחר מכן, זכו המשתתפים לשמוע את הרצאתו של עו״ד איתי ברכה אשר עסקה בנושא 'סוגיות מיסוי בחברות ציבוריות ובינ״ל על רקע שינויי הרגולציה הבנקאית'.

קרא עוד >

"הבית הלבן: על "חברות הבית" ומה שונה בינן לבין חברות "רגילות"

מאת: קובי בראל 21/02/2017

מהי חברת בית? מהם התנאים אשר על חברה לקיים על מנת שתיחשב לכזו וכיצד הופכת חברה לחברת בית? הלאקונה בפקודה? כיצד היא ממוסה?

קרא עוד >

מלחמת העולם השלישית בפתח

מאת: עו"ד איתי ברכה 20/02/2017

המהלך הבינלאומי ללחימה בהעלמות המיסים ובתכנוני המס האגרסיביים של חברות רב לאומיות עתירות הון מביא לתוצאה הפוכה. שיתוף פעולה כלל עולמי בין רשויות המס מביא למצב בו הרשויות השונות נלחמות זו בזו תוך הגנה על אותם תכנוני המס האגרסיביים עצמם.

קרא עוד >

שיטת המס בבריטניה וביטול מעמד תושבות פטורה ממס

מאת: עו"ד איתי ברכה 20/02/2017

בעיני אנשי עסקים רבים בעולם נחשבת בריטניה למדינה כלכלית חזקה בעל משטר מס מיטיב לבעלי הון המתגוררים בתחומה. שינוי חקיקה העומד על הפרק לצד הפרידה המתוכננת מהאיחוד האירופאי (ה- Brexit) עלולים לשנות את המצב באופן משמעותי.

קרא עוד >

תם עידן החיסיון הבנקאי

מאת: עו"ד איתי ברכה 21/03/2016

המלחמה העולמית במעלימי מס פוגעת לא רק באזרחי חוץ המחזיקים חשבונות בבנקים הישראליים, אלא גם ברוכשי דירות זרים בישראל ובעולים חדשים המבקשים להעביר את כספם לבנקים בארץ. לאחרונה עסקה העיתונות הכלכלית רבות בפרשת בנק לאומי בארה"ב, שנפסק כי היה מעורב בהעלמות מס של לקוחותיו בארה"ב וישלם קנס בסכום של 400 מיליון דולר לרשויות האמריקניות.

קרא עוד >

זומנת לחקירה ברשות המיסים? הכן עצמך מראש

מאת: עו"ד איתי ברכה 20/08/2015

חקירה בעבירה מיסויית, הינה חקירה פלילית לכל דבר ועניין, אשר נועדה לאסוף מידע וראיות נגד החשודים. חקירות כאמור, בדרך כלל, ארוכות יותר מחקירות אחרות, וזאת בשל ריבוי חומר ללימוד ולחקירה, ריבוי פרשיות, קשיי חקירה ועוד. חקירות כלכליות עשויות להוביל להגשת כתב אישום פלילי, ובמקרה של הרשעה – להטלת קנסות כבדים ואף למאסר בפועל של עד 7 שנים.

קרא עוד >

בתי המשפט אישרו לאחרונה מהלכים של רשות המסים לגביית חובות חברות מבעלי שליטה

מאת: מערכת האתר 20/12/2014

לאחרונה ניתנו בבתי המשפט המחוזי באר שבע והמרכז שתי החלטות נפרדות, המבססות את האכיפה האזרחית המיוחדת שננקטת על ידי רשות המסים באמצעות היחידה לפירוקים, כינוסים וגביה קשה, שעניינן אפשרות גביית חוב מבעל שליטה או מחברה שאליה הועברו פעילות או נכסי חברה חייבת. בפסק דין שניתן על ידי נשיא ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע, כבוד השופט יוסף אלון, אישר בית המשפט את החלטת רשות המסים לחייב את בעל השליטה לשלם את חוב החברה בסך של כחמישה וחצי מיליון ₪. מדובר במקרה בו בעל השליטה יצר חוב לרשות המסים באמצעות קיזוז חשבוניות מע"מ של שתי חברות בבעלותו, י.ש עבודות רמ"ש בע"מ וי.ש. בס"ד רם-שא בע"מ.

קרא עוד >

נוהל גילוי מרצון 2014 – היבטים פרקטיים

מאת: מערכת האתר 20/12/2014

לפני כחודשיים, פרסמה רשות המיסים נוהל גילוי מרצון חדש, המחליף את הנוהל אשר היה קיים משנת 2005 עד לאותה עת. הנוהל החדש אינו משנה סדרי בראשית בכל הנוגע להתנהלות אל מול הרשות ואף אינו מעניק הטבות מרחיקות לכת דוגמת ההטבות אשר ניתנו במסגרת הוראת השעה משנת 2012 ובכל זאת, ישנם מספר שינויים הדורשים התייחסות מיוחדת.

קרא עוד >

"מסלול ירוק" חדש שיצרה רשות המסים מאפשר דחיית תשלום מס על מימוש אופציות עד למכירתן בפועל לצד ג'

מאת: מערכת האתר 20/11/2014

רשות המסים מפרסמת בימים אלה "מסלול ירוק" חדש לקבלת החלטת מיסוי מקדמית (פרה רולינג), שעניינו מתן הקלה במיסוי אופציות לעובדים שהוקצו בחברה פרטית מכוח תכנית האופציות. ההקלה מאפשרת מימוש האופציות שבידי עובדים בשיטת המימוש נטו, תוך הכרה באירוע מס יחיד. למעשה, המסלול החדש מאפשר דחיית תשלום מס הנדרש עבור מימוש אופציות המוחזקות על ידי נאמן וזאת עד למכירת המניות בפועל לצד ג'. דחייה זו תתאפשר רק במידה שהעובד פטור מתשלום תוספת המימוש הקבועה בהסכם מול מקצה האופציות תמורת הקצאה מחודשת של מניות בכמות נמוכה יותר מזו שנקבעה בהסכם הראשוני

קרא עוד >

בעלי חברות יחויבו במס אם רכשו דירה מעל 2.5 מ' ש'

מאת: מערכת האתר 20/11/2014

רכישת דירת מגורים במחיר של מעל ל 2.5 מיליון ₪ על ידי חברה תסווג כחלוקת דיווידנד מבחינת שלטונות המס. זאת, אם הדירה תועמד לרשות בעל השליטה בחברה. כך סוכם לאחרונה בדיונים בין האוצר ורשות המסים לנציגי הלשכות המקצועיות, לשכות יועצי המס, עורכי הדין, רואי החשבון ולה"ב. סיווג הרכישה כדיבידנד יחייב את בעל השליטה בתשלום מס הכנסה, וזאת ללא קשר לשאלה האם הדירה הועמדה לרשותו בחינם או הושכרה לו על ידי החברה במחיר מלא. מצד שני, המס יוטל רק על רכיב ההון העצמי שהעמידה החברה לצורך רכישת הדירה ולא על החוב שגויס לצורך הרכישה.

קרא עוד >

נוהל גילוי מרצון 2014 – הפתרון להון השחור?

מאת: מערכת האתר 20/11/2014

בשנים האחרונות מנהלות רשויות המס בישראל ובעולם מלחמה עיקשת במעלימי המס כאשר נושאת דגל המאבק הינה ארה"ב, אשר חוקקה את חוק ה FATCA במסגרתו, מחוייב כל מוסד פיננסי בעולם בדיווח על מחזיקי חשבון בעלי אזרחות אמריקאית או בעלי זיקה מסויימת לארה"ב ובכך, פרצה את הסודיות הבנקאית אשר נהוגה היתה בעולם כולו. יתרה מכך, רשויות מס רבות בעולם, ביניהם ישראל, חותמות בתקופה האחרונה על הסכמים רבים לחילופי מידע אל מול רשויות מס במדינות רבות בעולם.

קרא עוד >

מעלימי מס בישראל ובעולם? רשות המס בעקבותיכם. הקדימו את הרשות ופנו אלינו!

מאת: מערכת האתר 20/08/2014

בתקופה האחרונה מנהלות רשויות המס בכל העולם מלחמת חורמה כנגד מעלימי המס, בהנהגתה של ארה״ב. לפני כשנה חוקקה ארצות הברית את חוק ה FATCA המחייב מוסדות פיננסיים בכל העולם לדווח לארה״ב על אזרחיה המחזיקים חשבונות אצלם. חוק הFATCA נכנס לתוקפו לפני כחודשיים וכבר נותן את אותותיו במקומות רבים בעולם. החוק מאפשר שני אפשרויות דיווח: הראשונה, העברת המידע מהמוסד הפיננסי ישירות לארה״ב והשנייה, העברת המידע מהמוסד הפיננסי אל הרשויות המדיניות אשר הן תעברנה דיווח מרוכז אל ארה״ב.

קרא עוד >

בנקים דורשים מישראלים בעלי אזרחות אמריקאית לחתום על ויתור סודיות בנקאית

מאת: מערכת האתר 20/05/2014

בשנים האחרונות, לאחר רפורמה יסודית ברשות המיסים של ארה"ב, החלה זו להדק את הפיקוח על כספים של אזרחיה גם מחוץ לתחומי המדינה, ע"י ביצוע מהלכים אגרסיביים כנגד הבנקים הזרים במדינות שונות בעולם במטרה לשבר את חומת החיסיון אשר הפרידה בינה לבין אזרחיה המחזיקים חשבונות באותם הבנקים. במסגרת מהלכים אלו, דחקה רשות המיסים של ארה"ב את הבנקים הזרים לפינה וחייבה אותם למסור לה מידע על אזרחיה בעלי חשבונות באותם הבנקים תוך שימוש וניצול חוסנה הכלכלי ומעמדה כמעצמה הכלכלית מספר אחת בעולם.

קרא עוד >

מיסוי גמלה לעולים מאנגליה

מאת: מערכת האתר 20/03/2014

במטרה לעודד עליה לישראל ולאפשר התיישבות תקינה ונוחה של העולה, נקבע בסעיף 14 לפקודת המס כי יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק, יהיו פטורים ממס במשך עשר השנים הראשונות על הכנסותיהם מכל מקורות ההכנסה שנצמחו מחוץ לישראל או שמקורן בנכסים מחוץ לישראל, אלא אם ביקשו אחרת לגבי ההכנסות, כולן או חלקן. בשנת 1962 נחתמה אמנה בין ממשלת ישראל לבין ממשלת הממלכה המאוחדת של בריטניה למניעת כפל מס ולמניעת התחמקות ממס.

קרא עוד >

רשויות המיסים של ארה"ב וישראל מהדקות את שיתוף הפעולה בחילופי המידה ובמאבק בהעלמות המס

מאת: מערכת האתר 20/03/2014

בשנים האחרונות, מנהלות רשויות המס של ישראל וארה"ב מאבק משמעותי ונרחב במעלימי המס. שתיהן יחד וכל אחת לחוד. במסגרת לוחמה זו, חוקקה ממשלת ארה"ב את חוק הFATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act ) במסגרתו, חייב כל אזרח ארה"ב המחזיק בנכסים פיננסיים בחשבון בנק מחוץ לארה"ב מעל סכום מסוים (50,000$) לדווח על כך לרשות המיסים של ארה"ב מידי שנה.

קרא עוד >

ישראלים בעלי דרכון אמריקאי חוששים מפני חשיפת חשבונות בנק בחו"ל

מאת: מערכת האתר 20/02/2014

בשנים האחרונות, רשויות המס במדינות רבות בעולם הולכות ומרחיבות את יכולות הפיקוח שלהם על כספים החייבים במס בדרכים שונות ומגוונות דרך הרחבת חילופי המידע בין מדינות וצמצום החיסיון הבנקאי מהם נהנים בעלי חשבונות בנק זרים. מדינות אשר נתפסו במשך שנים כמקלטי מס מוכרים ומבוססים, אט אט איבדו את קסמם ואת יכולתם לשמר בסוד את המידע על בעלי חשבונות הבנק הזרים ועל כספם.

קרא עוד >

הצעת חוק המכר (דירות) הבטחת השקעות של רוכשי דירות (תיקון מס' 7), התשע"ג

מאת: מערכת האתר 20/01/2014

ביום שלושה ביולי 2013, הועלתה בכנסת הצעת חוק אשר הועלתה ביוזמת חבר הכנסת יריב לוין מסיעת הליכוד ביתינו בנושא הבטחת ההשקעה של רוכשי דירות ע"י הקבלנים והבנקים המלווים. הצעת חוק זו הועלתה על רקע מספר מקרים בשנים האחרונות, בהם קבלנים ויזמים פושטים רגל באמצע בנייה של בניין מגורים אשר נמכר כולו או מקצתו באותו השלב וכתוצאה מכך, מאבדים הרוכשים את כספם אשר השקיעו ברכישת הדירה.

קרא עוד >

נאמנות יוצר תושב חוץ – האומנם סוף למקלט המס הפטור?

מאת: מערכת האתר 20/01/2014

בחודש אוגוסט במסגרת "חוק הסדרים", חוקק תיקון מספר 197 לפקודה, בו שונה פרק רביעי של חלק ד לפקודה (להלן: "פרק הנאמנויות"), וכן סעיף 131 לפקודה. השינוי המהותי בפרק הנאמנויות הינו בקשר לחבות המס של נאמנויות בהן יוצר הנאמנות הינו תושב חוץ, או שהיוצר היה במותו תושב חוץ, ואשר יש בהן, או שהיה בהן בעבר, נהנה שהוא תושב ישראל (שמעתה תכונה: "נאמנות נהנה תושב ישראל").

קרא עוד >

אל תתנו למלשינים את הכיף, הקדימו אותם ונקטו בהליך של גילוי מרצון

מאת: מערכת האתר 20/01/2014

כחלק מיישום המלצות הצוות למלחמה בהון השחור בראשות מנהל רשות המיסים, דורון ארבלי, אשר הוגשה לשר האוצר באחרונה, העלתה בימים האחרונים רשות המיסים אל אמצעי התקשורת קמפיין פרסום חדש – "האנשים השחורים" להגברת ההכרה הציבורית בנזק של תופעת העלמות המס וכן הושק פרוייקט "חינוך למיסים" שמטרתו לרתום את דעת הקהל הציבורית למאבק האינטנסיבי שמנהלת רשות המיסים בתופעת העלמות המס וב"כסף השחור".

קרא עוד >

הנחיות לפיצויים במסגרת מבצע צוק איתן

מאת: מערכת האתר 20/12/2013

בימים אלו, לאחר סיומו של מבצע הלחימה "עמוד ענן", עסקים רבים בדרום עסוקים בשיקום נזקיהם הישירים והעקיפים שנגרמו להם בתקופת המבצע. השיקום מתבצע הן בדרך של ניהול ופיתוח העסק, השבת לקוחות ישנים והרחבת חוג הלקוחות והן בדרך של תביעת פיצויים מהמדינה בגין נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו לעסק במהלך מבצע הלחימה. בבואם של העסקים לתבוע פיצויים, נתקלים הם בחוסר וודאות רב והנחיות סבוכות ולא ברורות. ע"מ לסייע לעסקים אלו, נערוך הסבר קצר אודות התביעה, הפיצויים וההליך אותו יש לעבור.

קרא עוד >

ביצעת עבירות מע"מ והרשות טרם חשפה? גילוי מרצון הוא הפתרון עבורך!

מאת: מערכת האתר 20/12/2013

קיימים מקרים, בהם בעל עסק מבצע עבירות על חוק מע"מ על מנת להגדיל הכנסותיו ולצמצם הוצאותיו וזאת באמצעות שימוש בחשבוניות פיקטיביות, אי דיווח על מלאי, קיזוז תשומות בהוצאות שאינן מוכרות, דיווח כוזב על עסקאות כפטורות בלא שהינן כאלה באמת, ניפוח וקיזוז תשומות באין חשבונית ועוד… חשבונית פיקטיבית מוגדרת כחשבונית הנרשמת עבור עסקה אשר מעולם לא התבצעה בפועל אלא נועדה לשם הצגת מצג שווא. אדם העושה שימוש בחשבוניות פיקטיביות, רושם את סכום חשבוניות אלו בסך הוצאותיו המוכרות ובכך מגדיל את הוצאותיו, על פניו, מקטין את רווחיו וכפועל יוצא מכך מחויב במס מופחת. בעניין המע"מ, חשבונית פיקטיבית מעלה את שיעור המע"מ אותו שילם העסק כביכול בהוצאותיו המוכרות וכך חוסך העסק תשלום מע"מ גבוה יותר במרמה.

קרא עוד >

אישור המלצות וועדת לוקר לצמצום השימוש במזומן

מאת: מערכת האתר 20/12/2013

הממשלה אישרה פה אחד את המלצות וועדת לוקר לצמצום השימוש בכסף מזומן. הוועדה הוקמה לפני כשנה מתוך מטרה להילחם בהון השחור המוערך בכ 20% מהתוצר במדינת ישראל, נתון המוביל לאבדן הכנסות של כ 50 מיליארד ₪ מידי שנה לקופת המדינה. עוד יצויין כי ע"פ נתוני הוועדה, בשנת 2012 בלבד התבצעו בין עסקים כ 3 מיליון עסקאות בסכומים הגבוהים מ 5000 ₪ ללא זיהוי מבצעי העסקה. עסקאות אלו הכיעו לשווי של כ 273 מיליארד ₪.

קרא עוד >

קשרי המסחר ישראל – ברזיל

מאת: מערכת האתר 20/11/2013

ברזיל היא המדינה הגדולה ביותר בשטחה ובאוכלוסייתה בדרום אמריקה והחמישית בשטחה ובאוכלוסייתה בתבל. לרגל ציון יום הרפובליקה של ברזיל, ב – 15 לנובמבר, נערוך סקירה קצרה אודות ברזיל וכלכלתה, קשריה המסחריים- עסקיים עם ישראל וההזדמנויות העומדות בפני משקיע או יצואן ישראלי. ברזיל נחשבת כיום לאחת הכלכלות החזקות ביותר ומדורגת שישית בעולם. תחזיות צופות כי עד שנת 2050 תעלה בשתי דרגות אל המקום הרביעי.

קרא עוד >

הצורך בטיפול מהיר בתביעות מס רכוש

מאת: מערכת האתר 20/11/2013

מדינת ישראל מתמודדת, לא פעם, עם אויביה מסביב הקמים להשמידה. בשנים האחרונות, ארגוני הטרור מנהלים מלחמה מול מדינת ישראל בדרך של שיגור טילים אל עבר יישובי הדרום ובכך, פעמים רבות, גורמים נזקים של ממש, ישירים ועקיפים, לתושבים ולעסקים רבים. חברות הביטוח פותרות עצמם מפיצוי בגין נזקים שכאלה ותושבים רבים נותרים חסרי אונים אל מול הנזקים. נוסף על כך, יש לזכור, כי לעתים קרובות ישובים אלו אינם ישובים מבוססים, והעוסקים בהם מתפרנסים בעמל רב ובקושי גם בימים כתיקונם ועל כן מצבם של עוסקים אלו מחייב התייחסות יעילה ומהירה ככל שניתן.

קרא עוד >

המדריך ליזם המבקש לבנות בניין דירות להשכרה

מאת: מערכת האתר 20/09/2013

אחד מעקרונות העל, כידוע, בתורת הכלכלה הוא "היצע וביקוש". ע"פ עקרון זה, הגורם לפיו נקבע מחירו של מוצר או שירות הוא הביקוש לאותו המוצר לעומת ההיצע בשוק של אותו המוצר. עקרון זה תקף גם בשוק הנדל"ן. ככל שיש יותר דירות מוצעות ופחות ביקוש, כך יורד המחיר וכן להפך. כחלק מניסיונות המדינה לצנן מעט את שוק הנדל"ן ולאפשר אפשרויות מגורים זולות לשכבות החלשות ולמעמד הביניים, חוקקה הכנסת את הפרק השביעי בחוק עידוד השקעות הון - המקנה הטבות מס ליזמים הבונים בניינים להשכרה מתוך מטרה לפקח על מחירי השכירות וכן להגדיל את היצע הדירות להשכרה בשוק ובכך לגרום להורדת מחירים. בניית בניינים אלו יכולה להתבצע בכל מקום בארץ.

קרא עוד >

בבעלותך נדל"ן בחול שלא דיווחת עליו למס הכנסה בישראל? הפתרון- גילוי מרצון

מאת: מערכת האתר 20/09/2013

בשנים האחרונות, משקיעה רשות המיסים בישראל משאבים רבים בלוחמה בהעלמות המס. במסגרת לוחמה זו, פועלת הרשות לשם קידום חילופי מידע בין מדינות שונות וכן פועלת לצמצם ולהדק את הפיקוח על מעלימי המס המסתירים נכסים בחו"ל ובכך נמנעים מתשלום מס. בחודשים האחרונים, פתחה רשות המיסים חזית נוספת אל מול מעלימי המס דרך קמפיין תקשורתי רחב היקף, "האנשים השחורים" שמו. בקמפיין זה, מדגישה רשות המיסים כי העלמת המס היא הבעיה של כולנו ומעודדת את כלל הציבור, לדווח לרשויות המס על מעלימי מס הידועים להם באמצעות "קו הצדק", "המלשינון" בשפת העם.

קרא עוד >

תושבות וניתוקה

מאת: מערכת האתר 20/07/2013

חוקי המס הנהוגים במדינת ישראל כיום, ממסים הכנסות של תושב ישראל אותם הפיק בכל מקום בעולם ומכל מקור הכנסה, כל עוד מפיק ההכנסה הינו תושב ישראל – שיטת מס פרסונלית. קיימים מקרים רבים בהם מפיק ההכנסה, הנישום, עוזב את הארץ למספר שנים ומשכך, נוצר קושי בהגדרת תושבתו וכפועל יוצא מכך קשה לקבוע את חבות המס של הנישום ככל הנוגע לתקופות אלו. קושי זה זוכה להתייחסות פרטנית בפקודת מס הכנסה בקובעו כלל בסיסי לקביעת תושבותו של נישום וכן מבחנים נוספים אותם יש לבחון בבואה של רשות המיסים לקבוע את תוקף תושבותו של אדם.

קרא עוד >

אמנת מס חדשה בין קפריסין לאוקראינה

מאת: מערכת האתר 20/06/2013

ישראלים רבים המשקיעים ומנהלים עסקים בחו"ל נעזרים באנשי מקצוע על מנת לערוך תכנון מס ראוי ויסודי. תכנון מס נכון, יכול לחסוך למשקיע הישראלי כסף רב, בכך שמצמצם את חבות המס על ההכנסות למינימום האפשרי. בתכנוני מס רבים, נבחרת דווקא קפריסין כמקום בו תתנהל החברה המרכזית ומשם יתבצעו עסקיה והשקעותיה בכל העולם.

קרא עוד >

האמנה בין ישראל לפולין

מאת: מערכת האתר 20/05/2013

פולין היא מדינה במזרח אירופה המשתרעת על פני 313 קמ"ר ומונה למעלה מ 39 מיליון תושבים, השישית בגודלה באירופה. היא נוסדה במאה ה-10 לספירה והכריזה על עצמאות מחודשת לאחר תום מלחמת העולם הראשונה בתאריך ה – 11/11/1918. לקראת יום עצמאותה ה 94 של פולין, נעמוד מעט על טיב הכלכלה שלה ועל קשריה העסקיים – מסחריים עם מדינת ישראל.

קרא עוד >

עדכון שיעור המע"מ ל18%

מאת: מערכת האתר 20/05/2013

בימים אלו, כחלק מהגזירות הכלכליות החדשות שהטילה ממשלת ישראל לשם צמצום הגרעון, צפוי לעלות שיעור המע"מ באחוז ולעמוד על שיעור של 18%. עדכון שיעור המע"מ יחול ביום 02/06, יום ראשון הקרוב. במקרים של עדכוני שיעורי המיסים, קיים חוסר וודאות בנוגע לשיעור החל בעסקאות ביניים ונדון במספר סוגים:

קרא עוד >

סעיף 5(ב) לחוק מע"מ

מאת: מערכת האתר 20/04/2013

שוק הנדל"ן במדינת ישראל נמצא בעלייה מתמדת והיקף העסקאות בשוק זה הולך ומתרחב עם הזמן. נכון להיום, מחירי הנדל"ן צפויים לעלות עוד ועוד ולא נראה באופק פתרון מציאותי לצינון השוק. בשנים האחרונות, עקב מחירי הדירות החדשות הגבוהים, עלה הביקוש לדירות יד שנייה באחוז ניכר מאוד וכך גם שווים. לאור מצב זה, יזמי נדל"ן רבים אשר הבינו את הפוטנציאל העצום הגלום בשוק הדירות המשומשות, החלו להשקיע בשוק זה.

קרא עוד >

חיוב במס תושב זר המפיק הכנסה בישראל

מאת: מערכת האתר 20/03/2013

בבואם של המדינות השונות בעולם להחיל את דיני המיסים במדינתם, עומדות בפניהם שתי שיטות עיקריות הנהוגות כיום – מס פרסונלי ומס טריטוריאלי. המס הפרסונלי הוא מס על בסיס מבחן התושבות ללא קשר למקום הפקת ההכנסה. המדינה מטילה מס על הכנסתו הכוללת של מי שמוגדר תושבה ללא קשר למקום הפקת ההכנסה בפועל. לעומתו, המס הטריטוריאלי מטיל מס על בסיס מקום הפקת ההכנסה, ללא קשר לתושבות. כל הכנסה שהופקה בתחומי מדינה מסוימת, בין אם הופקה על ידי תושב אותה מדינה ובין אם הופקה על ידי תושב חוץ, תמוסה בכפוף לדיני המיסים של אותה מדינה.

קרא עוד >

תמ"א 38/2

מאת: מערכת האתר 20/02/2013

במסגרת ההיערכות הכוללת של מדינת ישראל לאפשרות של רעידות אדמה, התקבלה בשנת 2005 החלטת ממשלה המאשרת את תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה או בשמה הנפוץ – תמ"א 38. תמ"א 38 היא תכנית ממשלתית לחיזוק מבנים אשר מהנדס קבע שיש לחזקם, הם בעלי שתי קומות או יותר ובשטח כולל של 400 מ"ר ומעלה שנבנו לפני שנת 1980 ואינם עומדים בתקן לעניין רעידות אדמה. התכנית נותנת בתמורה זכויות בנייה וכן הקלות מס שונות.

קרא עוד >