בעיני אנשי עסקים רבים בעולם נחשבת בריטניה למדינה כלכלית חזקה בעל משטר מס מיטיב לבעלי הון המתגוררים בתחומה. שינוי חקיקה העומד על הפרק לצד הפרידה המתוכננת מהאיחוד האירופאי (ה- Brexit) עלולים לשנות את המצב באופן משמעותי.

משטר המס בבריטניה זהה במובנים רבים למשטר המס החל במדינת ישראל, כאשר בשני המדינות נהוגה שיטת מס פרסונלית הקובעת כי תושב המדינה חייב במס על כלל הכנסתו אותה הוא מפיק מכל מקור הכנסה בכל העולם.

מס החברות בבריטניה עמד בשנת 2003 על 36% והופחת לאורך השנים עד לשיעור של 25% כיום, בדומה לישראל.

לעניין מיסוי יחידים ומבחן קביעת תושבות של אדם, קובעת בריטניה כי כל אדם השוהה בבריטניה יותר מ-183 יום בשנת מס חייב בתשלום מס על כל הכנסותיו באותה שנה מכל מקור שהוא, כשהוא כולל גם הטבות אותן קיבל אותו תושב, ע"י הוספת שוויים המוערך להכנסתו החייבת.

סף המס המינימלי לתשלום מס הכנסה הינו כ-4,385 ליש"ט לשנה (כ- 21,000 ₪ בשנה). מעל לסכום זה נקבעו מדרגות מס פרוגרסיביות בהתאם להכנסתו של אדם.

בשנת 2010 בעקבות שינויים מהותיים שנעשו במדרגות המס של יחידים, הוספה מדרגת מס בשיעור של לא פחות מ- 50% על הכנסה הגבוהה מ- 150 אלף פאונד (כ-720 אלף ₪) בשנת מס מיגיעה אישית או משלח יד וכן מדריגת מס בגובה 42.5% על דיבידנד מעל לסכום זה (כעשרה אחוז יותר מבעבר).

החל משנת 2014 הועלה שיעור המס על הכנסה חייבת של יחיד בשיעור של אחוז עד שני אחוזים, זאת ע"מ להגדיל את שיעור הגביה ממיסים בבריטניה וכן להביא למס צודק יותר של מיסוי גבוה יותר על בעלי הכנסה גבוהה יותר.

אם כן, מדוע נחשבת בריטניה למדינה בעלת משטר מס מיטיב? כיצד בא הדבר לידי ביטוי?

בבריטניה קיים משטר מיסוי אטרקטיבי לתושב שהוא בעל מעמד של נון-דומיסיל (Non-Domicile). המונח "דומיסיל" אינו מוגדר בצורה ברורה, אך בעיקרון מדובר במדינה שבה היחיד רואה בה את מרכז חייו מבחינה חברתית, משפחתית ועסקית, או לחילופין – מדינה שבה היחיד מתכוון לגור בה עם פרישתו מהעבודה, לעת זקנה או עם פרישתו לפנסיה.

משטר המס האמור, שמטרתו משיכת בעלי הון רבים להשתקע בבריטניה, נועד דווקא לבעלי הון אשר אינם תושבי בריטניה כל חייהם (לגביהם חלים דיני המס הרגילים). על כן, כדי ליהנות ממעמד של נון-דומיסיל, יש להוכיח  כי אביו של המבקש נולד מחוץ לבריטניה, או שלמבקש יש דומיסיל מקורי במדינה אחרת ושבכוונתו לשוב לשם בטווח זמן מסוים (לדוגמא, בדרך של רכישת דירה במדינת מושבו לשעבר כדי לבסס את טענה זאת).

יתרון המס הנובע ממעמד נון-דומיסיל  מתבטא בכך שהוא מתחייב במס על כל הכנסותיו המופקות בתוך בריטניה, ופטור באופן מלא ממס על הכנסותיו מחוץ לבריטניה, כל עוד לא העביר את הכספים אל תוך בריטניה.

החל מאפריל 2012 חל היטל שנתי של 50,000 פאונד (כ- 240,000 ₪) על יחידים בעלי מעמד של נון-דומיסיל שחיו בבריטניה במשך 12 מתוך 14 השנים שקדמו לאותה שנת מס. משטר המס המיוחד לתושב שהוא בעל מעמד של נון-דומיסיל נובע מדיני המס בבריטניה החלים על יחידים. המיסוי על יחידים בבריטניה מבוסס על שילוב של מבחני תושבות ומבחני דומיסיל.

לאור הטבות המס המשמעותיות, מספרם של מחזיקי מעמד הנון דומיסייל רק הולך ועולה משנה לשנה. לשם השוואה, בשנת 96' עמד מספרם בבריטניה על כ 68 אלף ואילו ב-2006 הגיע מספרם לכ 115 אלף. לשם הבנת היקף הטבות המס, נציין כי כ 15 אלף בעלי מעמד זה, נחשבים עשירים ועתירי הון ומחזיקים יחדיו בהון הנאמד ב-65 מיליארד ליש"ט במצטבר.

נוסף על כך, קיים מספר בודד של 'עשירי-על' המחזיקים יחדיו בהון הנאמד בכ-75 מיליארד ליש"ט במצטבר. ומכאן ברור ומובן היקפן העצום של הטבות המס הניתנות לבעלי מעמד זה.

בשנה האחרונה עלתה הצעה בממשלת בריטניה לבטל את מעמד הנון-דומיסיל במדינה. הרציונל העומד בבסיס הצעה זו הוא כי בריטניה אינה מעוניינת ככל הנראה להמשיך ולהוות מקלט מס עבור אילי ההון, ועל כן, ברצונה לחייב את בני מעמד הנון-דומיסיל במס הרגיל של האוכלוסייה הכללית, ללא פטור. החלטה זו, במידה ותאושר, תרחיב בהחלט את בסיס המס הבריטי, אך מאידך, תבריח ככל הנראה את אותם אילי הון.

ברם, נראה כי באם בריטניה אכן תחליט להוציא את המהלך אל הפועל, יצא שכרה בהפסדה שכן הזמינות של הנון-דומיסיל נותנת לבריטניה יתרון תחרותי אמיתי כשמדובר במשיכת אנשים עשירים ומוכשרים. חשוב לזכור כי רבים ממעמד הנון-דומיסיל הם אנשי עסקים ניידים בכל העולם והם לא יהססו לעבור לדשא ירוק יותר…

כתמיכה לדעה המתנגדת להסרת מעמד זה, נציין כי משרד האוצר הבריטי העריך כי קבוצת ה"נון-דומיסיל" תורמת לתל"ג הבריטי כ 12 מיליארד ליש"ט בשנה ומשלמת מסים בהיקף של כ 4 מיליארד ליש"ט לשנה. לדברי משרד עורכי הדין הבריטי Pinsent Masons, קבוצת הנון-דומיסיל תרמה למס הכנסה לא פחות מ- 8.67 מיליארד דולר בשנים 2014-2015.

לשם השוואה, אדם מן האוכלוסייה הכללית בעל מעמד תושב רגיל בבריטניה משלם בממוצע כ-5,152 ליש"ט בשנה (כ- 25,000 ₪)  בלבד ואילו אדם המשתייך לקבוצת הנון-דומיסיל משלם בשנה בממוצע כ-56,589 ליש"ט, (כ- 270 אלף ₪) כך שנראה בבירור כי מעמד זה דווקא מיטיב עם הכלכלה הבריטית ולא להפך.

ניתן להבין את התומכים בשינוי, הטוענים כי ביטול המעמד יוביל למיסוי גבוה יותר של בעלי הון וקופת ההכנסה המדינית דווקא תגדל, אך הסיכון שכרוך במעבר של בעלי הון אלו וההפסד שיגרם כתוצאה מכך לקופת המדינה הוא אדיר.

יתרה מזאת, יהא זה אבסורד שלא להביא בחשבון את חוסר הודאות הכלכלית שנוצר בעקבות ה-Brexit. לא מן הנמנע כי הרפורמה המוצעת, בשילוב עם השפעות ה-Brexit, תגרום לרבים לשקול ברצינות מעבר למדינה אחרת. ייתכן שהדבר הנכון ביותר עבור בריטניה יהיה להימנע מביצוע שינויים קיצוניים שכאלו בשלב זה ולחכות לתקופה שקטה ורגועה יותר.

  • הכותב, עו"ד איתי ברכה הינו שותף מנהל במשרד ברכה ושות' – המתמחה במיסוי ישראלי ובינ"ל וכן בתחום המסחרי ונדל"ן.
חזרה למאמרים >