מתי כדאי להיעזר בעו"ד המתמחה בעבירות מס ובעבירות כלכליות?

סוגי העבירות הכלכליות ועבירות המס

מרבית העבירות הכלכליות מצויות בחוק העונשין ובחוקים נוספים והן כוללות איסורים על ביצוע פעולות מסוימות כלשון החוק, כדוגמת, זיוף, קבלת דבר במרמה, מתן או קבלת שוחד ועוד.

ניידת משטרה

עבירות המס לעומתן מצויות בדיני המס, כדוגמת חוק מס ערך מוסף התשל"ו (להלן חוק מע"מ), פקודת מס הכנסה ופקודת המכס.
מקובל להבחין בין עבירות מס המכונות "טכניות" לבין עבירות מס מהותיות, כאשר ההבדל העיקרי בניהן הנו בענישה הקבועה בחוק החלה על המבצע אותן.

העבירות הטכניות ניתנות לביצוע בד"כ על ידי מחדל או הימנעות מציות לאמור בדיני המס והעונש עליהן נע בין שנה(ראה חוק מע"מ ופקודת מס הכנסה) לבין שנתיים (ראה פקודת מס הכנסה).

יצוין כי העבירות הטכניות המצויות בחוק מע"מ, אינן דורשות קיומו של יסוד נפשי כדוגמת כוונה, ודי באי ציות לאמור בהן בכדי לייחס לנחקר בגינן חשד לביצוען.
לעומתן, העבירות המהותיות, דורשות הוכחת יסוד נפשי מצד מבצען, כדוגמת ידיעה, כוונה ואף "עצימת עיניים" ולכן העונש הטמון בחובן נע בין חמש לשבע שנות מאסר, ונמצא תחת "עבירות הפשע" כפי שמגדיר המחוקק.

על תקופת ההתיישנות בעבירות מס ועל פרק הזמן שבו ניתן לפתוח בהליכים>>>

במידה וזומנת לחקירה ובוודאי במקרה ו"נלקחת" לחקירה, מומלץ להיוועץ בעו"ד, כזה המצוי היטב בתחום דיני ועבירות המס כפי שפורטו לעיל.
היוועצות בעו"ד שכזה, ראשית מקלה בהבנת החשדות בגינן הנך נחקר ושנית מונעת מסירת גרסה העלולה לסבך ו/ או להפליל אותך בגין החשדות בגינן הנך נחקר.

החקירה הראשונית היא זו אשר יש בה בכדי לחזק או להפריך את החשדות המיוחסים לנחקר בחקירה.

דיני המס הנם מורכבים ולכן היעדר הבנה ו/או ניסיון בתחום עלול להסב נזק ולהוביל להגשת כתב אישום בגינן

כמו כן יש לציין כי חלק מעבירות המס הוכנסו במסגרת תיקון 14 לחוק איסור הלבנת הון כעבירות מקור, כלומר די בחשד לביצוען בכדי להוביל לתפיסת רכושו האישי של הנחקר ואף של קרוביו, עד לסיום ההליכים המשפטים שיבוצעו החל משלב החקירה וכלה בהגשת כתב אישום, אשר במידה ותוכל אשמתו של האדם או התאגיד באמצעותו פעל, קיים סיכוי גבוה לחילוט הרכוש שצוין לעיל.

דרכים להתמודדות עם עבירות מס

  1. עבירות מס טכניות – חשד לביצוע עבירות אלו דורש ייצוג מקצועי מול רשויות המס בכדי להשיג ארכב נדרשת אשר תוביל להסרת המחדל המיוחס, בין אם ע"י הגשת דוחות במידה ולא הוגשו, בין אם ע"י חתירה לתשלום המס המיוחס על מנת לייתר הגשת כתב אישום, או בקשה לביטולו במידה והוגש או בנסיבות מסוימות השגת ענישה שיש בה פגיעה מינימאלית באדם ובסביבתו הקרובה.
  2. עבירות מס מהותיות – חשד לביצוע עבירות אלו דורש אף הוא ייצוג מקצועי מול רשויות המס, כבר בשלבי החקירה הראשונים, שיש בהם בכדי להשפיע על המשך ההליכים בתיק, דהיינו הפרכת החשדות ובנסיבות של הגשת כתב אישום, התגוננות מפניו כבר בשלב הקרוי בחוק "שימוע", שמשמעו, הצגת כל הטיעונים הרלבנטיים בפני רשויות החוק שיש בהן בכדי להשמיט את האפשרות של הגשת כתב אישום.
  3. בקשה לכופר – חלופה זו הנה חלופה משמעותית הניתנת לחשוד בביצוע עבירות מס, לפיה הנו מסיר את המחדלים בתיק, כלומר משלם את סכום המס המיוחס לו וכן סכום נוסף ככופר המהווה חלופה ראויה ומומלצת להגשת כתב אישום כנגדו.

סיוע מקצועי של עורכי דין מומחים בדיני מס ועבירות כלכליות

במידה ונקלעת לחקירה בחשד לביצוע עבירות מס או עבירות כלכליות, משרדנו מורכב ברובו מעורכי דין ורואי חשבון עתירי ניסיון, יוצאי רשויות המס ויחידות החקירה הכלכליות ברשות המיסים ובמשטרת ישראל, אשר עוסקים בייעוץ ביעוץ ובייצוג מקצועי מול רשויות המדינה, וערוכים ומוכנים לסייע לך בכל מקרה או שאלה בתחום.