פולין היא מדינה במזרח אירופה המשתרעת על פני 313 קמ"ר ומונה למעלה מ 39 מיליון תושבים, השישית בגודלה באירופה. היא נוסדה במאה ה-10 לספירה והכריזה על עצמאות מחודשת לאחר תום מלחמת העולם הראשונה בתאריך ה – 11/11/1918.

לקראת יום עצמאותה ה 94 של פולין, נעמוד מעט על טיב הכלכלה שלה ועל קשריה העסקיים – מסחריים עם מדינת ישראל.

פולין חברה באיחוד האירופאי משנת 2004. כלכלתה נחשבת ליציבה יחסית למדינות אחרות שנפגעו מההאטה הכלכלית הגלובלית – היא היחידה מבין מדינות האיחוד שעברה את המשבר הכלכלי עם צמיחת תמ"ג חיובית. למרות זאת, לפולין תמ"ג נמוך משמעותית מהממוצע האירופאי.

בשנים 2006-2011 צמחה כלכלת פולין בשיעור של 4 – 4.7 אחוז בשנה ובנוסף, התחזיות הכלכליות צופות כי בשנים 2012-2015 המשק הפולני יצמח בשיעור שנתי של 3.8 אחוז בהשוואה לשיעור של 1.9 אחוז בממוצע במדינות האיחוד האירופאי. תחזית זו מתבססת, בין היתר, על מיקומה האטרקטיבי של המדינה – בין גרמניה לרוסיה, על שלטונה היציב והמערכת הפיננסית החזקה שלה וכן על הביקוש המקומי הגבוה ושיעור היצוא הנמוך בכ 20 אחוז מהממוצע באירופה.

אחוז האבטלה במדינה גבוה, אך נמצא במגמת ירידה משנה לשנה.

אליפות אירופה בכדורגל שהתקיימה השנה, הביאה לגידול של 200% בהשקעה בתשתיות שהגיעה עד לסכום של 45 ביליון דולר. נתון זה הפחית משמעותית את פגיעת המשבר העולמי בענף הבנייה המקומי.

ענפי התעשייה העיקריים בפולין הם מכונות לבניין, ברזל ופלדה, מכרות פחם, כימיקלים, בניית אוניות, עיבוד מזון, זכוכית, משקאות וטקסטיל.

בפולין, המס ליחיד הוא פרוגרסיבי ועומד על בין 18-23 אחוז. מס החברות ומס רווחי ההון קבוע ועומד על 19% ושיעור המע"מ עומד כיום על 22% . בנוסף קיים פטור, בתנאים מסוימים, על דיבידנד המחולק מחברת אחזקות פולנית לחברה מקומית או אירופאית.

באפריל 1992, חתמו ישראל ופולין על כתב אמנה לקידום השקעות ולהגנה הדדית עליהן. פרוטוקול לתיקון ההסכם נחתם ביולי 1997. במסגרת אמנה זו מוסדרים כל הסכמי הסחר בין המדינות, נהלי היבוא והיצוא וכן, שיעורי המס על רווחים ומניעת כפל מס.

מדובר באמנה חזקה בין שתי המדינות שישראלים רבים פועלים באמצעותה. אמנה זו הופכת את המסחר בין המדינות לפשוטה יחסית ולמשתלמת ביותר, לאור התפתחותה הכלכלית של פולין ולאור הפוטנציאל הגלום בה. לישראל ולפולין קשרים מסחריים-עסקיים נרחבים. בשנת 2011 הייתה פולין שותפת הסחר ה 31 של מדינת ישראל. היקף הסחר בין המדינות הסתכם בכ- 500 מיליון דולר, נתון המציג עליה ניכרת לעומת שנת 2010. בנוסף, קיים היקף פעילות גדול של השקעות ישראליות בפולין בסך מוערך של כ 2 מיליארד דולר בעיקר באוניות, נדלן מניב, מרכזי קניות, דירות מגורים ומלונות.

חלק מההשקעות מתבצעות דרך מדינה שלישית, כדוגמת קפריסין, אשר יחסיהם הכלכליים מוסדרים כחלק מחברותן באיחוד האירופאי. השקעות בדרך זו מתבצעות בשל שיקולי מס והתאמת השקעות למתווה מס מופחת או במקום בו קיימת הגבלה מכוח החוק המקומי המונעת החזקה ישירה של נכס על ידי גורם זר, כדוגמת השקעה בנדל"ן. התנאי הבסיסי לביצוע השקעה שכזו ע"י זרים במדינת מזרח אירופה ובהם, כאמור, פולין הינו בד"כ החזקה באמצעות חברה מקומית.

כיום, לאור האמנה החתומה בין ישראל לפולין ולאור ההסכמים בין פולין לשאר המדינות החברות באיחוד האירופי מומלץ לערוך תכנון מס מקצועי ויסודי שיכול במקרים רבים להפחית את שיעור המס על השקעה בפולין בעשרות אחוזים ולמנוע תשלומי מס מיותרים.

חזרה למאמרים >