ישראלים רבים המשקיעים ומנהלים עסקים בחו"ל נעזרים באנשי מקצוע על מנת לערוך תכנון מס ראוי ויסודי.

תכנון מס נכון, יכול לחסוך למשקיע הישראלי כסף רב, בכך שמצמצם את חבות המס על ההכנסות למינימום האפשרי.

בתכנוני מס רבים, נבחרת דווקא קפריסין כמקום בו תתנהל החברה המרכזית ומשם יתבצעו עסקיה והשקעותיה בכל העולם.

החלטה זו נובעת, בין היתר, מחוקי המס הפנימי המקלים של קפריסין ביחס לישראל, ממיקומה הגיאוגרפי הנח ומקרבתה לישראל, מקשריה המסחריים עם מדינות העולם וכמובן, מעצם היותה חברה באיחוד האירופאי משנת 2003.

קפריסין מהווה גן עד מבחינת מיסוי.

מס החברות עומד על 10% בלבד ונחשב לנמוך ביותר באיחוד האירופאי, לעומת מס החברות בישראל העומד על כ 25% ובנוסף, אין מס על דיווידנד לבעלי מניות. חברות הרשומות בקפריסין אך מנוהלות ונשלטות מחוץ לה, יחויבו במה בקפריסין רק על הרווחים שהופקו בקפריסין עצמה.

לקפריסין מערך מרשים של אמנות למניעת כפל מס, כ – 26, עם מדינות מערביות ומזרחיות המבוססים על המודל של ה OECD (הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי).

בימים האחרונים, נחתמה אמנה נוספת בין קפריסין לבין אוקראינה.

אוקראינה נחשבת כיום למדינה אטרקטיבית להשקעה בעיני משקיעים מכל העולם. היקף ההשקעות הגבוה ביותר זורם, בשנים האחרונות, מקפריסין ומכאן חשיבותה של אמנת המס החדשה.

עד היום הוסדרו חיובי המס בין המדינות באמנה שנחתמה בעבר עם ברית המועצות דאז.

האמנה החדשה תחליף את זאת הישנה אך עדיין תאפשר לחברות קפריסאיות לשמש ככלי להשקעה באוקראינה.

עיקרי הוראת האמנה הם:

– ניכוי מס במקור מופחת על תשלומי דיווידנד של 5%. זאת בתנאי שהחברה מקבלת הדיווידנד מחזיקה בלפחות 20% מהון החברה המשלמת או שהשקיעה סכום של לפחות 100,000 יורו. בכל שאר המקרים – 15% מס.

– ניכוי מס מופחת של 2% על תשלומי ריבית.

– בין 5%-10% ניכוי מס במקור על תשלומי תמלוגים (משתנה לפי תחומים).

– רווחי הון הנובעים ממכירת מניות של חברה (ללא התחשבות בנכסי הבסיס שלה) יחויבו במס רק במדינת התושבות של מוכר המניות או החברה.

הסכם המס בין שתי המדינות ייכנס לתוקף בראשון לינואר של השנה העוקבת לשנה בה הליך אשרור האמנה יושלם על ידי שתי

חזרה למאמרים >