בשנים האחרונות, משקיעה רשות המיסים בישראל משאבים רבים בלוחמה בהעלמות המס. במסגרת לוחמה זו, פועלת הרשות לשם קידום חילופי מידע בין מדינות שונות וכן פועלת לצמצם ולהדק את הפיקוח על מעלימי המס המסתירים נכסים בחו"ל ובכך נמנעים מתשלום מס.

בחודשים האחרונים, פתחה רשות המיסים חזית נוספת אל מול מעלימי המס דרך קמפיין תקשורתי רחב היקף, "האנשים השחורים" שמו.

בקמפיין זה, מדגישה רשות המיסים כי העלמת המס היא הבעיה של כולנו ומעודדת את כלל הציבור, לדווח לרשויות המס על מעלימי מס הידועים להם באמצעות "קו הצדק", "המלשינון" בשפת העם.

קמפיין פרסום זה נחל הצלחה רבה ואכן, התקבלו בקו הצדק אלפי פניות שונות אשר מספקות מידע על מעלימי מס תושבי מדינת ישראל בכל רחבי הארץ.

מפניות אלו עולה כי לישראלים רבים נכסים בחו"ל אשר אינם מדווחים לרשויות המס בישראל. בין הנכסים ניתן למנות חשבונות בנק, נכסי נדל"ן ועוד…

לישראלים רבים חשבונות בנק ונכסים בחו"ל אותם קיבלו בירושה מבן משפחה אשר נספה בשואה או שהתגורר בחו"ל ונפטר ועוד מקרים רבים.

יצויין, כי ע"פ פקודת מס הכנסה, החל משנת 2003 מחויב כל תושב מדינת ישראל לדווח על נכס זר הנמצא בבעלותו, אי דיווח ,כאמור, מהווה מחדל פלילי ואזרחי כאחד ובמקרים רבים, בהם הנכס מניב רווחים נוספים, מדובר בהעלמת מס אשר הינה עבירה פלילית במדינת ישראל כשלצידה עונשים חומרים בדמות קנסות כבדים ואף מאסר בפועל.

כפי שצויין לעיל, מעשה של מחדל בדיווח בעלות על נכסים וחשבונות בנק בחו"ל וכמו"כ העלמת הכנסה מרווחים המופקים מאותם הנכסים וחשבונות הבנק מרשויות המס, חושפת את מעלים המס להליך פלילי ולכתם חברתי קשה וע"כ במקרים כאלה, מומלץ לפנות בהקדם לרשות המיסים, דרך עו"ד מומחה ובקיא, בנוהל גילוי מרצון, בו, יפנה הנישום אל רשות המיסים, מרצונו החופשי, וידווח על ההכנסות אשר הפיק ואשר לא דווחו בעבר, ישלם את המס המחויב ויזכה להסרת המחדל הפלילי והאזרחי גם יחד.

כמו כן, מומלץ להקדים ולפנות אל רשות המיסים טרם זו תקדים אתכם שכן אחד מתנאי הסף להחלת נוהל הגילוי מרצון הוא כי הנישום פונה מרצונו החופשי וכי רשות המיסים טרם החלה בניהול חקירה בנוגע לאותו נישום.

חזרה למאמרים >