מדינת ישראל מתמודדת, לא פעם, עם אויביה מסביב הקמים להשמידה.

בשנים האחרונות, ארגוני הטרור מנהלים מלחמה מול מדינת ישראל בדרך של שיגור טילים אל עבר יישובי הדרום ובכך, פעמים רבות, גורמים נזקים של ממש, ישירים ועקיפים, לתושבים ולעסקים רבים.

חברות הביטוח פותרות עצמם מפיצוי בגין נזקים שכאלה ותושבים רבים נותרים חסרי אונים אל מול הנזקים. נוסף על כך, יש לזכור, כי לעתים קרובות ישובים אלו אינם ישובים מבוססים, והעוסקים בהם מתפרנסים בעמל רב ובקושי גם בימים כתיקונם ועל כן מצבם של עוסקים אלו מחייב התייחסות יעילה ומהירה ככל שניתן.

המדינה הכירה בצורך של תושביה לקבלת הפיצויים עקב נזקים הנגרמים להם כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה ולשם כך חוקקה את חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א – 1961.

החוק קובע, כי בנזק ישיר הנגרם למבנה או רכוש, יפוצה הניזוק בכל מקרה וללא קשר למקום קרות הנזק.

לעומת זאת, בנזק עקיף, המוגדר כהפסד או אבדן הכנסות עקב הפסקת או האטת פעילות בעקבות מלחמה או פעולת איבה, הזכאות לפיצוי ניתנת רק ליישובי ספר אשר מוגדרים ברשימה סגורה הנקבעת ע"י שר האוצר באישור וועדת הכספים של הכנסת, אולם החוק מתיר לשר האוצר לקבוע אזור שיוכרז כספר לתקופה קצובה.

במקרה של נזק, ישיר או עקיף כאמור, על הניזוק לפנות למס רכוש – קרן הפיצויים בבקשה לפיצוי בגין הנזק. הבקשה תעבור תהליך הכולל בין היתר הכרה בנזק, הערכת שמאי ועוד ובסופו יקבל הניזוק פיצוי כספי לפי שווי הנזק.

החוק, כאמור, נראה על פניו כפתרון יעיל ואמיתי לנזקי מלחמות ופעולות איבה אך בפועל, לעיתים, אין הדבר כך.

כיום, לצערנו, אין מנגנון מהיר ויעיל לקבלת הפיצויים וכמו"כ החוק לא קובע תקופות זמן מרביות לבירורן של תביעות. ניסיוננו מלמד כי הטיפול כיום בתביעות מתבצע בצורה איטית ומתסכלת.

מלחמה ופעולות איבה אינן דבר שבשגרה ויש בכוחם להשפיע על כלכלת המדינה וכן על רוחם של תושביה.

שיקום הנזקים הכלכליים, הפיזיים והנפשיים של המלחמה או פעולת טרור כזו או אחרת הוא תהליך ארוך הלוקח במקרים מסוימים, אף מספר שנים.

במקרה לדוגמא של בית הנהרס מפגיעה ישירה של טיל, זמן ההריסה והבניה המחודשת לעיתים יכול לקחת בין שנה לשנתיים – תלוי בחומרת הנזק.

עיכוב בהעברת כספי הפיצויים אל הנפגעים מהווה מעמסה נוספת ומיותרת על הניזוק ובך נמנעת חזרתו לשגרה במהירות האפשרית לאחר המלחמה.

מכאן מובן הצורך בקביעת מנגנון חדש אשר יקבע נהלים ברורים להעברת כספי הפיצויים, יסיר חסמים ועיכובים מיותרים ובעיקר יזרז את פרק הזמן מרגע הגשת הבקשה לפיצוי על ידי הניזוק ועד לרגע קבלת הפיצוי בפועל בידיו.

חזרה למאמרים >