הממשלה אישרה פה אחד את המלצות וועדת לוקר לצמצום השימוש בכסף מזומן. הוועדה הוקמה לפני כשנה מתוך מטרה להילחם בהון השחור המוערך בכ 20% מהתוצר במדינת ישראל, נתון המוביל לאבדן הכנסות של כ 50 מיליארד ₪ מידי שנה לקופת המדינה.

עוד יצויין כי ע"פ נתוני הוועדה, בשנת 2012 בלבד התבצעו בין עסקים כ 3 מיליון עסקאות בסכומים הגבוהים מ 5000 ₪ ללא זיהוי מבצעי העסקה. עסקאות אלו הכיעו לשווי של כ 273 מיליארד ₪.

הרפורמה כוללת בעיקרה שלושה חלקים:

הראשון – עוסק בהגבלת סכום העסקאות במזומן ל 10,000 ₪ לכל היותר למשך שנה ולאחריה יוחמר הרף ל 5000 ₪ בלבד.

לעניין עסקאות בין אנשים פרטיים, סכום ההגבלה לעסקאות מזומן יעמוד על 15,000 ₪ ולעניין עסקאות רכישת רכב מיד שניה – 50,000 ₪.

החלק השני ברפורמה נוגע להגבלת השימוש בשיקים. לעת עתה ההגבלה חלה על מסחר בשיקים ולא על תשלום המתבצע בשיקים, אם כי עניין זה הושאר לשיקולו של בנק ישראל לקביעת תקרת הסכום אשר תותר לתשלום באמצעות שיקים (אך בכל מקרה לא תפחת ממיליון שקלים).

במסגרת הרפורמה, יאסר מסחר בשיקים שסכומם עולה על 5000 ₪ בשלב הראשון ושיקים בסכום נמוך מכך יחויבו בפירוט מלא של פרטי ההסבה. בשלב השני אסר המסחר בשיקים לחלוטין בלא קשר לסכום השיק. הקלה תינתן לעסקים שיוכלו להסב שיקים ע"מ לקבל אשראי בלבד.

ע"פ הרפורמה תסווג כל עסקה הנעשית בניגוד לנהלים לעיל כעבירה פלילית בגינה יוטל קנס, עם זאת סביר להניח כי האכיפה לא תהא פשוטה, במיוחד ככל שמדובר בעסקאות בין אנשים פרטיים.

.החלק השלישי ברפורמה עוסק בקידום השימוש באמצעי תשלום מתקדמים כדוגמת כרטיס דביט וכרטיס נטען מזוהה

כרטיס הדביט משמש ככרטיס אשראי בו החיוב בבנק נעשה באופן מיידי בעת ביצוע תשלום בכרטיס.

מלבד נושא כרטיס הדביט, מציעה ועדה לוקר נושאים נוספים בתחום אמצעי התשלום כגון קידום ארנק וירטואלי חכם, שיאפשר להשתמש באמצעי התשלום הקיימים והעתידיים וכן על קידום צ'ק דיגיטלי; קידום חוק הסליקה האלקטרונית, שיאפשר את השימוש באמצעי תשלום מתקדמים וייעל את סליקת הצ'קים; וכן הגברת השימוש הממשלתי באמצעי תשלום אלקטרוניים במערכות התשלום מול הציבור.

מודבר בצעד נוסף משמעותי בלוחמה בהון השחור ובמעלימי המס וזאת כחלק מצעדים רבים הנעשים בתחום זה כדוגמת הסכמי חילופי המידע בין רשויות מס בעולם הנחתמים חדשים לבקרים, חוק הFATCA האמריקאי ועוד מהלכים רבים.

האמנם מעלימי המס כנראה לעולם לא ייכחדו, אך הצעדים בהם נוקטות רשויות המס בכל העולם מערימות קשיים רבים על מעלימי המס ועל השימוש בהון השחור.

בהזדמנות זו נזכיר כי כיום, ישנו חלון הזדמנויות הפתוח עבור מעלימי מס לשם הכשרת כספם באופן חוקי תוך נטרול החשיפה הפלילית באופן מלא – הליך גילוי מרצון.

במסגרת ההליך יכול הנישום לפנות אל הרשות מרצונו החופשי, לדווח על מחדלו, לתקן את הדיווח ולשלם את מלוא המס בגינו וכתוצאה מכך לקבל חיסיון מהליך פלילי. ההליך הינו בטוח ומומלץ ביותר. עם זאת, אנו ממליצים טרם הפנייה לרשות לקבל ייעוץ מקיף ומפורט מעו"ד בקיא ומנוסה בתחום לשם הבטחת קיומו של הליך בטוח אשר יניב תוצאה טובה הן במישור המס והן במישור הפלילי ונטרול החשיפה לכך.

חזרה למאמרים >