בימים אלו, לאחר סיומו של מבצע הלחימה "עמוד ענן", עסקים רבים בדרום עסוקים בשיקום נזקיהם הישירים והעקיפים שנגרמו להם בתקופת המבצע

השיקום מתבצע הן בדרך של ניהול ופיתוח העסק, השבת לקוחות ישנים והרחבת חוג הלקוחות והן בדרך של תביעת פיצויים מהמדינה בגין נזקים ישירים ועקיפים שנגרמו לעסק במהלך מבצע הלחימה.

בבואם של העסקים לתבוע פיצויים, נתקלים הם בחוסר וודאות רב והנחיות סבוכות ולא ברורות.

ע"מ לסייע לעסקים אלו, נערוך הסבר קצר אודות התביעה, הפיצויים וההליך אותו יש לעבור.

בטרם נתחיל, חשוב לציין כי נכון לעתה, משרד האוצר טרם פרסם הנחיות ברורות בנוגע לזכאות לפיצוי נזקי מבצע "עמוד ענן", אך למרות זאת, ההוראות צפויות להיות דומות להוראות שפורסמו לאחר מבצעי לחימה קודמים. לכן, כדאי כבר כעת להתארגן בהתאם. בנוסף, כבר היום ישנם מספר נושאים לגביהם קיימת וודאות בנוגע לזכאות לפיצוי שכדאי לדעת.

מדינת ישראל הכירה בחשיבות חוסנו של העורף הישראלי האזרחי ובנזקים הנגרמים לו כתוצאה ממלחמות ופעולות איבה ועל כן חוקקה את חוק מס רכוש – קרן הפיצויים המעניק פיצוי בגין נזקים ישירים ועקיפים הנגרמים לעסק במהלך הלחימה.

החוק עורך הבחנה בין נזק ישיר לנזק עקיף

נזק ישיר מוגדר כנזק הנגרם לגופו של נכס כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה, ללא קשר למיקומו הגיאוגרפי של הנכס. כל נכס שנפגע ישירות, בכל מקום, יהא זכאי לפיצוי.

בתקופת מבצע הלחימה "עמוד ענן" רוב התביעות בגין נזקים ישירים נפתחו מיד עם קרות הנזק, הודות לתפקודה המסור של רשות המיסים באמצעות כחמישים צוותי סיוע שפוזרו בדרום, הגיעו אל כל מקום בו התרחש נזק וסייעו לניזוקים בהגשת התביעה.

במסגרת התביעה על נזק ישיר נדרש לדווח על הנזק לרשות המיסים וזו, שולחת שמאי מטעמה המעריך את שווי הנזק אשר לפיו יתקבל הפיצוי.

תביעת הפיצויים הופכת קשה ומורכבת יותר, ככל שמדובר בנזק עקיף.

נזק עקיף מוגדר כהפסד או מניעת רווח מעסק או מנכס שאינו יכול להיות מנוצל כתוצאה ממלחמה או פעולת איבה.

החוק קובע כי מדינת ישראל תפצה בגין נזקים אלו רק עסקים או נכסים הנמצאים ברשימת יישובי הספר אותם קבע שר האוצר בשיתוף עם וועדת הכספים של הכנסת.

בהתאם להוראת משרד האוצר במהלך מבצע "עמוד ענן" זכאים לפיצוי על נזק עקיף כל היישובים הנמצאים במרחק של עד שבעה ק"מ מרצועת עזה. סביר להניח כי בימים הקרובים ייצא משרד האוצר בהוראה חדשה, בה יכיר בזכות לפיצוי בשל נזק עקיף בכל היישובים הנמצאים במרחק של עד 40 ק"מ מהרצועה, כבעבר.

מסלול הפיצויים עדיין אינו ידוע בוודאות אך ככל הנראה קיימים שני מסלולי פיצוי – מסלול ירוק שמשמעו פיצוי בהתאם לנוסחה קבועה שיקבע משרד האוצר או מסלול פיצוי ע"פ תחשיבים כלכליים סובייקטיביים של העסק.

באם עסקיכם ממוקם ביישוב הנמצא בטווח שבעת הקילומטרים מהרצועה, כאמור, עליכם לפנות במהירות האפשרית אל מס רכוש ולהודיע על נזק – מדובר בהודעה כללית בה עליכם לציין כי נגרם לכם נזק וכי בעתיד הקרוב תוגש תביעת פיצויים בגין הנזק.

במידה ויפרסם משרד האוצר הנחיות חדשות ויכיר בישובים נוספים לצורך פיצוי עקיף, יהיה עליהם לפנות גם כן, בסמוך לפרסום, אל מס שבח ולהודיע על נזק, כאמור.

קיימת חשיבות רבה להתארגנות בדרך לתביעה לפיצויים וע"כ מומלץ, כבר כעת, כי כל העסקים שניזוקו בעקיפין מהלחימה ואשר נמצאים בטווח ארבעים הקילומטרים מהרצועה יפעלו בהתאם להנחיות הבאות:

א. רכזו את רשימת העובדים שלא הגיעו לעבודה בתקופת הלחימה

ב. תעדו ביטולי הזמנות שהתקבלו בחברתכם בעקבות מבצע הלחימה

ג. תעדו מלאים שנפגעו/ הושמדו או ניזוקו במהלך או כתוצאה מהלחימה

ד. שמרו תכתובות עם לקוחות או צדדים שלישיים שיש בכוחם להוכיח את הנזק

ה. שמרו על הנהלת חשבונות מסודרת ומאורגנת

ו. נסו לאתר ולהעריך את אבדן הרווח של העסק כתוצאה מהלחימה. חשוב לערוך הפרדה בין אבדן רווח לבין דחיית רווח.

ז. עשו כל שביכולתכם ע"מ לשמור ראיות, מסמכים, חשבוניות, תכתובות, חוזים ועוד שיש בכוחם להוכיח את הנזקים שנגרמו לכם כתוצאה מהלחימה.

זכרו תמיד כי ארגון נכון ומבעוד מועד, יש בכוחו להגדיל את הפיצוי ולהקטין את משך זמן התביעה.

בכל מקרה, מומלץ לפנות לעורך דין הבקיא בתחום ולהיוועץ בו כיוון שהניסיון מלמד שתביעות בגין נזקים עקיפים אינם תמיד פשוטות ויכולות להימשך זמן רב.

כמו"כ גובה הפיצויים שנפסק לנפגע עולה, לרוב, ככל שנעזרים בעו"ד מומחה.

חזרה למאמרים >