בשנים האחרונות, מנהלות רשויות המס של ישראל וארה"ב מאבק משמעותי ונרחב במעלימי המס – שתיהן יחד וכל אחת לחוד

במסגרת לוחמה זו, חוקקה ממשלת ארה"ב את חוק הFATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act ) במסגרתו, חייב כל אזרח ארה"ב המחזיק בנכסים פיננסיים בחשבון בנק מחוץ לארה"ב מעל סכום מסוים (50,000$) לדווח על כך לרשות המיסים של ארה"ב מידי שנה.

בנוסף, מחייב חוק זה את הגופים הפיננסיים הזרים לדווח ישירות לרשות המס של ארה"ב אודות חשבונות בנק המנוהלים על ידיהם והמוחזקים על ידי אזרחי ארה"ב.

בחוק זה, ניצלה ארה"ב את מעמדה ככלכלה החזקה בעולם תוך איום בהטלת חרם כלכלי על מוסדות פיננסים זרים אשר יפעלו בניגוד לחוק, ובכך פגעה בחיסיון ממנו נהנו לקוחות המוסדות הפיננסים בכל העולם.

כפועל יוצא מחוק זה, הועבר לידי רשות המיסים של ארה"ב מידע על אזרחי ארה"ב המחזיקים חשבונות בנק במדינות רבות בעולם ובכך תם חיסיון המידע אשר היה קיים עד כה בבנקים רבים בעולם. מגמת הסרת החיסיון הולכת ומתגברת כל העת וכך, מרחיבה רשות המיסים של ארה"ב את מעגל הפיקוח על אזרחיה.

גם המוסדות הפיננסים במדינת ישראל כפופים לחוק ה FATCA וכיום, מחתימים הבנקים את לקוחותיהם הקיימים והחדשים אשר להם אזרחות אמריקאית על טופס ויתור סודיות המתיר לבנק לדווח לרשות המס של ארה"ב על חשבונות אלו המנוהלים בארץ, בכפוף לחוק ה FATCA.

במסגרת הידוק היחסים בין רשויות המס של ישראל וארה"ב, נפגשו השבוע נציגי הרשויות

במפגש זה, סיכמו הצדדים על הרחבה של מתכונת העברת המידע באופן שיביא לחילופי מידע ספונטניים והדדיים במתכונת המקובלת בין המדינות ובעקבות כך, רשויות המס יוכלו להעביר באופן שוטף למדינה אחרת מידע על תושביה של המדינה האחרת, שקיים חשש כי לא דיווחו על הכנסותיהם, ובכך, יביאו להידוק הפיקוח על מעלימי המס.

למותר לציין כי משמעות העלמת מס, הן בארה"ב והן בישראל, מהווה עבירה פלילית ומסכנת את מעלים המס בשנת מאסר ובכתם פלילי וחברתי לשארית חייו.

לשם הגנה מהליך פלילי ומהסיכון שבהעלמת המס, מומלץ לפנות לעו"ד בקיא ומנוסה ולפנות דרכו אל רשות המס בהליך גילוי מרצון. במסגרת הליך גילוי מרצון, פונה הנישום אל רשות המס ומדווח מרצונו החופשי על כספים אשר לא דווחו בעבר.

הליך גילוי מרצון מקנה לנישום חסינות מפני ההליך הפלילי, מלבין את הכנסותיו באופן חוקי, בכפוף לתשלום המס המתבקש.

תנאי הבסיס להחלתו של נוהל גילוי מרצון הוא כי לא מתקיימת חקירה בדבר העלמת מיסים באשר לנישום הפונה לגילוי מרצון וע"כ מומלץ לפעול בהקדם האפשרי לעו"ד הבקיא בהליך גילוי מצון ולהקדים את רשות המיסים.

חזרה למאמרים >