ארה"ב במאבק כנגד מעלימי מס ושבירת החיסיון הבנקאי

בשנים האחרונות, לאחר רפורמה יסודית ברשות המיסים של ארה"ב, החלה זו להדק את הפיקוח על כספים של אזרחיה גם מחוץ לתחומי המדינה, ע"י ביצוע מהלכים אגרסיביים כנגד הבנקים הזרים במדינות שונות בעולם במטרה לשבר את חומת החיסיון אשר הפרידה בינה לבין אזרחיה המחזיקים חשבונות באותם הבנקים.

במסגרת מהלכים אלו, דחקה רשות המיסים של ארה"ב את הבנקים הזרים לפינה וחייבה אותם למסור לה מידע על אזרחיה בעלי חשבונות באותם הבנקים תוך שימוש וניצול חוסנה הכלכלי ומעמדה כמעצמה הכלכלית מספר אחת בעולם.

סירוב הבנקים היה גורם לניתוק הקשרים המסחריים בין ארה"ב לבין בנקים אלו וכפועל יוצא מכך, ברוב המקרים, לקריסתם הכלכלית של אותם הבנקים או לכל הפחות לשחיקה משמעותית ברווחיותם.

בצל האיום המרחף על הבנקים הזרים, נאלצו הבנקים להעביר הוראה חדשה המורה על העברת מידע שוטף מהבנקים לרשויות המס בארה"ב לגבי תושביה המנהלים חשבונות באותם הבנקים ולגבי כל הכספים הנחשדים ככאלה החייבים במס בארה"ב.

רשות המיסים בארה"ב עובדת ימים כלילות במטרה לפרוס את כנפי הפיקוח רחוק ככל שתוכל להגיע ובשיטה זו מצליחה לחשוף עוד ועוד חשבונות בנק של אזרחיה במקומות שונים בעולם.

כיום נוצר מצב בו הבנקים נמצאים בקונפליקט – הנאמנות ללקוח אל מול האיום העומד ותלוי כנגדם.

בניסיון לפתור מצב זה ובלית ברירה, מזמנים כיום הבנקים הזרים את מחזיקי הדרכון האמריקאי המחזיקים בחשבון אצלם, כשבניהם לא מעט ישראלים, לחתום על טופס ויתור על סודיות, אשר מתיר לבנק להעביר מידע בקשר לחשבון הבנק לרשויות המס בארה"ב.

עקב כך, מתעוררת בעיה נוספת וחמורה לא פחות.

במסגרת מהלכיה של רשות המיסים בארה"ב, כאמור ובמקביל לניסיונות דומים מצד רשות המיסים בישראל, אם כי בצורה פחות אגרסיבית ודורסנית, נוצר קשר בין רשויות מס אלה וכיום המידע על ישראלים בעלי דרכון אמריקאי המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל זורם מרשויות המס בארה"ב, בעלת מאגר מידע נרחב, אל רשויות המס בישראל אשר פותחות בהליך פלילי כנגד מעלימי המס, בהסתמך על מידע זה.

במידה והנך ישראלי המחזיק בדרכון אמריקאי ובחשבון בחו"ל שלא דווח, אנו ממליצים לפנות בהקדם אל עו"ד הבקיא בדיני המיסים ודרכו לפנות אל רשות המיסים בהליך גילוי מרצון.

מדובר על הליך (גילוי מרצון) המוכר בחוק בו ניתנת הזדמנות למחזיק בכספים שלא דווחו, לדווח עליהם לרשות המס מרצונו החופשי (ולא לאחר שכבר נתפס ע"י רשויות המס…) ובכך להפחית את חבות המס בגין כספים אלו ובעיקר ליהנות מהגנה מהליך פלילי.

גורם הזמן הוא משמעותי ביותר ומומלץ לפעול במהירות האפשרית בטרם לכידה ברשתה של רשות המס בישראל, הגורם לסגירת חלון ההזדמנות של גילוי מרצון.

חזרה למאמרים >