חקירה בעבירה מיסויית, הינה חקירה פלילית לכל דבר ועניין, אשר נועדה לאסוף מידע וראיות נגד החשודים. חקירות כאמור, בדרך כלל, ארוכות יותר מחקירות אחרות, וזאת בשל ריבוי חומר ללימוד ולחקירה, ריבוי פרשיות, קשיי חקירה ועוד. חקירות כלכליות עשויות להוביל להגשת כתב אישום פלילי, ובמקרה של הרשעה – להטלת קנסות כבדים ואף למאסר בפועל של עד 7 שנים.

כאשר ישנו חשד לביצוע עבירה כלכלית, לרשויות המס הזכות לפעול בכל האמצעים הדרושים לקיום חקירה, החל מחדירה למחשבים, לחשבונות בנק פרטיים, ציטוט לטלפונים וכלה בפנייה לבית משפט לקבלת כל צו על-פי צורכי החקירה.

ככלל, חקירות רשויות המס יחלו כחקירות סמויות תוך שהן חולשות על מספר זירות. שעה שמדובר בעצמאי או בעל חברה, ניתן לזהות סימנים סביבתיים המעידים על קיומה של חקירה וביניהם, תשאול רואה החשבון של החברה או העצמאי, תשאול ספקים ולקוחות ואף פנייה ישירה לחברה או העצמאי לקבלת מסמכים. ככל והסימנים מצביעים על קיומה של חקירה סמויה, אף אם לא קיים קשר ישיר בין הנחקר לעבירות המס או כאשר הנחקר עבר על החוק בשגגה או בשל חוסר ידיעת החוק, מומלץ להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום המיסוי, אשר מכיר פינות בחוק שאינם בידיעת בעל עסק, אף אם הינו בקיא בתחום עיסוקו.

על המידע אשר נמסר לעורך הדין במסגרת הייעוץ חל חיסיון מלא. על כן, במסגרת הייעוץ יש להתנהל מול עורך הדין בשקיפות מלאה ובגילוי ולמסור לידיו את כל המידע הרלוונטי, לצורך גיבוש אסטרטגיה להמשך התנהלות הנחקר בהתאם לעבירות שעורך הדין מודע להן, או לעבירות שנתגלו בחקירה, במה להודות, ובמה לא להודות.

מומלץ להימנע מלמסור מידע לכל אדם, קשור או לא קשור לפעילות החברה, מאחר ולא ניתן לדעת מי יזומן לחקירה, ואיזו פרשנות ייתן אותו אדם לדברים שנאמרו לו. כמו כן, יש להימנע מייעוץ עם רואה החשבון, אשר אינו מחויב בסודיות. אם כן, ככל ויימצא רואה החשבון נאשם בחקירה, עלול הוא לחשוף את המידע בו שיתפתם אותו כמי שנושא במשרת אמון מולכם.

עת נאסף כלל המידע הסמוי, גובשה תכנית חקירה מפורטת, לרבות כל החשדות שהועלו, ולאחר שהוחלט ברשות המיסים כי המידע שנחשף מצדיק את פתיחתה של חקירה גלויה נגד החשוד, נערכים החוקרים למבצע מאורגן ומתוזמן, ולביצוע ביקור סימולטני בכל המקומות בהם נמצאות ראיות כביכול לביצוע העבירות.

ככל שהגיעו לביתך חוקרים ובידיהם צו חיפוש –

 • ניתן לבקש מהחוקרים להמתין כמה רגעים כדי שתוכל להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום, ואף מומלץ כי עורך דין או יועץ משפטי המומחה בתחום יהא נוכח בעת החיפוש, אך החוקרים אינם מחויבים להמתין לו.
 • מומלץ לקרוא את צו החיפוש בעיון, לגביי מיקום החיפוש ומועדיו (צו חיפוש הניתן על ידי בית המשפט תקף ל-30 יום).
 • נדרשת תשומת לב הנחקר כי חיפוש במחשב, בין אם מדובר בתפיסתו או בהפקת פלט, מצריך צו ספציפי.
 • באופן כללי, בעת החיפוש צריכים להיות נוכחים שני עדים שאינם שוטרים, בלעדיהם לא ניתן לבצע החיפוש.
 • החוקר חייב לערוך רשימה של המסמכים ו/או החפצים שנתפסו. כנחקר, יש לדאוג כי הרשימה במסמך החיפוש תהיה מפורטת וספציפית ואף לדרוש ולקבל העתק ממנה.
 • ניתן ורצוי לבקש לדעת את פירוט החשדות וסיבת החיפוש.

לרוב, עם תום החיפוש של חוקרי המס, יודיעו החוקרים לחשוד על הפעלת סמכות העיכוב ויבקשו כי יתלווה אליהם להמשך החקירה. יש לזכור כי סמכות העיכוב מוגבלת לשלוש שעות בלבד. ככל וקיים חשש סביר ששחרורו או אי-מעצרו יביאו לשיבוש הליכי משפט, ובכלל זה העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת, בסמכות החוקרים להודיע לחשוד על מעצרו עם סיום העיכוב.

החקירה –

זכות החשוד להבין מה הם החשדות המיוחסים לו ועל החוקר להסביר לו בדיוק במה הוא חשוד. ככל שבידי החוקר מסמכים עליהם מבקש הוא לחקור – יש לבקש לראותם בטרם מתן תשובה. ככל שבידי הנחקר מסמכים ואסמכתאות לתמיכת טענותיו יש להביאן לחקירה – אלא אם כן נושא החקירה אינו ידוע לנחקר ואז מומלץ להימנע מלהביא את מלוא המסמכים שבידיו.

חשוב להדגיש, כי הגרסה הראשונית שמוסר החשוד/הנחקר בחקירה מקבלת משקל רב יותר, בשל היותה כנה ופחות מחושבת, אם כן, מומלץ לכל נחקר להתייעץ עם עורך דין בטרם מסירת גרסה ראשונית לחוקר המס. בעניין זה, הוכח כי מוטב לכל חשוד/נחקר לדבוק בגרסתו לכל אורך הדרך, חרף הסיפורים והדיווחים של החוקרים על התקדמות החקירה. על האשמות שווא ניתן לערער, אך מהודאות בעבירות שכלל לא ביצעתם קשה עד בלתי אפשרי לחזור במהלך המשפט או בערעור.

במהלך חקירה, לרבות חקירה כלכלית, יש לשמור על זכויות החשוד תוך הבטחת קיומו של הליך פלילי הוגן ומניעת ניצול פערי הכוחות בין החוקרים לנחקר, ובין השאר:

 • זכות ההיוועצות בעורך דין – אשר הוכרה כזכות יסוד מרכזית בשיטתנו, הורחבה בפסיקה גם לנחקר (שאינו עצור) ואף למעוכב, כך שלמעשה, זכות ההיוועצות קיימת לכל אדם הנתון בחקירה כלשהי. בהתאם לכך, על חוקרי רשות המיסים מוטלת החובה ליידע את החשוד על קיומה של זכות זו, אך בפועל, החשוד עלול כלל לא לדעת שהוא עומד תחת חקירה, אלא לסבור שהוא עוזר לחוקרים בחקירה שהוא איננו מרכזה. אם כן, מומלץ לשאול את החוקרים במפגיע: "האם אני נחשב בגדר חשוד?" או "האם אני נמצא בחקירה?". ככל והתשובה חיובית, הנחקר בחזקת חשוד, ובמקרה זה, על הנחקר לעמוד על זכותו להיוועץ בעורך דין. עמידה על זכות זו מונעת בלא מעט מקרים את הגשת כתב האישום כנגד החשוד.
 • יצויין כי לעיתים, החוקרים ינהלו עם החשוד שיח לא פורמלי או יאפשרו לו להתקשר לעורך דינו תוך ניסיון לדלות ממנו מידע "אוף דה רקורד" עד שעורך הדין מגיע. – כל השיחות מתועדות, ובאפשרות החוקרים להשתמש בכל הנאמר בכל שלב ולהכניסו לחומר הראיות. על כן, למסור גרסה מפורטת, קיום שיחה עם עורך דין.
 • מטרתה של זכות ההיוועצות לאפשר לעורך הדין ליידע את הנחקר בדבר זכויותיו במהלך החקירה, החל משמירה על זכויותיו לאי הפללה עצמית וכלה בדבר זכות השתיקה – על אופן מימושה והשלכות מימושה.
 • כמו כן, על הנחקר לזכור כי בינו ובין עורך דינו חל חיסיון מוחלט כאמור לעיל, אשר נולד מתוך הצורך לשמור על ההיוועצות החופשית של לקוחות עם עורכי דינם. מכאן, שאם הנחקר נשאל על שיחותיו עם עורך דינו יש באפשרותו להימנע מלהשיב.

חשוב לציין עוד כי החוקרים אינם מחויבים לומר את האמת לנחקרים, ולכן, הם נוקטים בשיטות חקירה ותרגילים במטרה לחשוף את האמת, כמו, שוטר טוב שוטר רע, פגישה מקרית במסדרון עם נחקר אחר, שאלות חוזרות בשינויי נוסח או האשמות כלפי שותפים אחרים אשר הפלילוהו. מומלץ לא לקבל את דבריהם של החוקרים כהווייתם, אף אם יציגו בפניכם ראיות בכתב, שכן ידועים מקרים בהם אף נעשה שימוש במסמכים מזויפים, המעידים על ניסיון של אחר להפליל את החשוד ובכך לגרום לחילופי האשמות כלפי נחקרים אחרים, דבר העשוי להוביל להרשעה של מי מהצדדים.

לסיכום, מספר טיפים לנחקר בבואו לענות על שאלות החוקרים –

 • בטרם תחילת החקירה מומלץ לעבור על תקופות העסקת עובדים, על עסקאות שנעשו, תאריכים רלוונטיים ומול מי נעשו, ובאמצעות כך לסתור האשמות שווא ככל ולא דייקו בפרטים שמסרו.
 • החדר שבו נערכת החקירה מוקלט ומצולם לכל אורך החקירה ולאחריה. על כן חשוב שלא לבצע פעולות העשויות להפליל אתכם.
 • אם אינך מבין מושג כלשהו בשאלת החוקר – הימנע מלהשיב. שאלות המצטיירות כתמימות יחסית עשויות לעיתים לטמון בחובן מלכודת גדולה.
 • מומלץ לענות לשאלות החוקרים בצורה עניינית ותמציתית וללא צורך בהרחבה בפרטים לא רלוונטיים, אלא אם סברת כי חשובים הם הדברים שייאמרו. ככל שמדובר בשאלות בעל אופי משפטי או מקצועי עליהם סברת כי אינך יכול להשיב – יש להפנות את החוקר לגורם המוסמך המתאים שטיפל באותם עניינים (כדוגמת רואה החשבון או עורך הדין).
 • חקירות מס נשענות על פרטים ומסמכים רבים שייתכן שנאספו על פני זמן רב וממושך. אם נשאלתם שאלה ואתם לא זוכרים את האינפורמציה הספציפית לגביה, פשוט ענו שאינכם זוכרים. עדיף לומר שאינכם זוכרים מאשר להיתפס בשקר גס שיעמוד כנגדכם בהמשך.
 • החוקר מחויב בניהול רישום מדויק של מהלך החקירה. יש לבחון היטב את אופן ניהול הרישום בטרם בואכם לחתום על האמור בו. יש לקרוא בסיום החקירה את כל הכתוב בו, ולהבחין במידע שהוסף או לחילופין הוסר, ולדרוש ביצוע התיקונים בגוף המסמך (גם אם נתקלים בסירובם של החוקרים). כמו כן, יש לוודא שלא תישארנה שורות ריקות במסמך. רק לאחר שהערותיכם קיבלו מקומם במסמך יש לחתום עליו.
 • לאחר החקירה – יש להימנע מליצור קשר עם אנשים ששמם עלה בחקירה. התקשרות מעין זו עשויה להיתפס כניסיון לשיבוש הליכים.
 • כמו כן, מומלץ לכל נחקר בתום החקירה לערוך לעצמו רישום של מהלך החקירה, לרבות השאלות שנשאל ותשובותיו, ובכך לאפשר לעורך דינו לבחון את כל הכיוונים וההשלכות הצפויות מתשובותיו, ואף להיערך ולגבש אסטרטגיה להפחתת חומרת המצב.
 • בעבירות מס מהותיות שיש בהן יסוד או כוונה, או מודעות זדונית להתחמק מתשלום מיסים עומדת לחשוד הזכות להגיש בקשה להמרת כתב אישום בכופר כסף.
 • לסיום, נדגיש את חשיבות ההיוועצות בעורך דין, כבר בשלב בו הנך חושב כי עשויה להיפתח חקירה או מתנהלת כרגע חקירה נגדך, יש לפנות לעורך דין המתמחה בדין בהליכי המס, שייעץ לך וילווה אותך לאורך כל שלבי החקירה.
חזרה למאמרים >