המהלך הבינלאומי ללחימה בהעלמות המיסים ובתכנוני המס האגרסיביים של חברות רב לאומיות עתירות הון מביא לתוצאה הפוכה.

שיתוף פעולה כלל עולמי בין רשויות המס מביא למצב בו הרשויות השונות נלחמות זו בזו תוך הגנה על אותם תכנוני המס האגרסיביים עצמם.

בשנים האחרונות החל מהלך בינלאומי רחב למלחמה במעלימי המס, אותם גורמים המשתמשים בתכנוני מס אגרסיביים במטרה להעביר כספים למדינות בעלי משטר מס מיטיב, ובמקרים רבים – אף למקלטי מס בהם לא מוטל מס כלל.

תכנוני מס אלו גורמים לממשלות מסביב לעולם לא לגבות סכומים המוערכים במאות מיליארדי דולר מידי שנה.

בין החברות המשתמשות בתכנוני מס אלו ניתן למנות חברות ענק כגון אפל, אמזון, מיקרוסופט ורבות אחרות. תכנוני המס מביאים להסטת עיקר הרווחים של החברות אל מדינות בעלי משטר מס מיטיב, תוך ניצול אמנות המס בין המדינות השונות, ובכך בעצם, להתחמק מתשלום מס בהיקף עצום, באופן חוקי לכאורה.

הלחימה בתופעה זו אינה פשוטה כלל, בהתחשב בחוסר המידע ובבעיות השקיפות ביחס להכנסות של החברות הללו, ובהתחשב בכללי הסודיות הבנקאית הבינלאומית. 

שיתוף הפעולה הבינ"ל בתכנוני המס

בשנה באחרונההחלו מדינות רבות בעולם להבין כי המאבק בתכנוני המס אפשרי רק בעזרת שיתוף פעולה הדוק בינמדינתי, אשר יתבטא בחילופי מידע ובשקיפות גלובאלית.

בין השנים 2013-2015,  ובעידוד מלא של ארגון G20 – ארגון המדינות המתפתחות, פרסם ארגון ה- OECD את תוכנית ה- BEPS במסגרתה פורסמו המלצות לנקיטת צעדים ושינויים בחוקי המס, במטרה להיאבק בתכנוני מס מסוג זה.

בין עיקרי התוכנית – מניעת הסטת רווחים ממדינות בהן בוצעו הפעולות המניבות, יצירת הוראות חקיקה חדשות ואמנות מס לשם נטרול יתרונות מס, קביעת נורמות בינ"ל אחידות בהתקיימן תוכל מדינה להעניק לחברה מסוימת הטבות מס משמעותיות, ע"מ שלא לפגוע בתחרותיות בין המדינות באופן שאינו הגון,  וכן לחימה במחירי ההעברה (Transfer Prices) באמצעות שקיפות בדוחות הכספיים של החברות הללו באופן גלובאלי.

הגולם קם על יוצרו

באופן פרדוקסלי, שיתוף הפעולה הבינלאומי הוליד לאחרונה זירת לחימה חדשה בה אותן מדינות נלחמות זו בזו במטרה הפוכה – של הגנה על תכנוני המס.

מצב דברים זה, הופך למעשה את המדינות לסנגוריות של חברות הענק ותכנוני המס בהם הן נעזרות וכך זוכים אותם תכנוני מס בעייתים בלגיטימיות אף גדולה משהיתה קודם לכן.

לחימת המדינות והגנתן על תכנוני המס נעשים מתוך מטרה לשמר את חברות הענק במדינתן שכן אם יתבטלו תכנוני המס וכפועל יוצא מכך הטבות המס הניתנות לאותן חברות, יעזבו אלו את המדינות בהם הקימו את בסיסם ויעברו למדינות אחרות בהן יזכו להטבות מס בכל זאת.

הדבר ישפיע הן על קופת המדינה, אשר למרות הטבות המס המפליגות, נהנית מתשלומי מס מהותיים מאותן חברות (שכן ביחס למחזורם העסקי, גם אחוז מס קטן מסתכם בסכום כסף משמעותי) והן על מצב התעסוקה במדינה שכן תושבים רבים מהמדינה מועסקים באותן חברות.

לדוגמה לגבי חברת Apple, עניין בו קבעה נציבות האיחוד האירופאי כי על אירלנד (בה החברה ממוקמת) למסות את החברה באופן רטרואקטיבי בהיקף עצום של כ- 14 מיליארד דולר.

דווקא אירלנד, החתומה גם היא על תכנית ה- BEPS, מוצאת עצמה מערערת על החלטת הנציבות ובכך למעשה מגנה על תכנון המס האגרסיבי בו אמורה הייתה להילחם.

גם הולנד נמצאת כיום בערעור על החלטת הנציבות בעניין רווחי רשת בתי הקפה סטארבקס, תוך הגנה על תכנון המס האגרסיבי בו משתמשת החברה.

למעשה, מדובר במגמה הולכת ומתרחבת בה דיוני המס הבינלאומיים עוברים הליך שינוי משמעותי במעבר מלחימה משפטית של מדינות כנגד החברות – ללוחמה משמעותית יותר בין המדינות עצמן.  סביר שמגמה זו תמשיך להתעצם בשנים הקרובות עם פתיחת הליכי חקירה רבים כנגד חברות ענק רב לאומיות נוספות, כגון אמזון, מקדונלדס ועוד.

הלחימה על עוגת המס

בנוסף על המאבק הבין מדיני לעניין ההגנה על תכנוני המס, אנו עדים בימים אלו ללידתה של זירה נוספת – מאבק בין המדינות לעניין זכאותם לקבלת נתח מגביית המס, כתוצאה מהחלטות אלו של הנציבות האירופאית.

במקרה לעיל לגבי חברת אפל, אנו בפתחו של מאבק בין ארה"ב ומדינות אירופאיות נוספות הטוענות כי המס אותו מחויבת Apple לשלם לאירלנד – שייך דווקא להן.

מדובר במצב בו שיתוף הפעולה הבינלאומי יצר דווקא פירוד בין המדינות, במקום בשיתוף פעולה כנגד תכנוני מס אגרסיביים.

עם זאת, באם ערעורן של המדינות השונות בעניין ההגנה על תכנוני המס האגרסיביים יידחה, יהא זה אולי סופה של שיטת החברות הרב לאומיות 'להחנות' כסף בחו"ל לזמן בלתי מוגבל במיסוי אפסי.

  • עו"ד איתי ברכה הינו שותף במשרד ברכה ושות' וראש מחלקת המיסים
חזרה למאמרים >