התיקון החדש לחוק לעידוד השקעות הון שאושר בכנסת במסגרת חוק ההסדרים קובע כי על חברות גדולות, כאלה שמחזור העסקים שלהן עולה על 10 מיליארד ₪, יהיה לשלם מס חברות בשיעור של 6% ומס בשיעור של 4% על דיבידנד. לעומתן, יחויבו חברות היי-טק קטנות בהפרשת מס חברות בשיעור של 12% ושיעור המס על דיבידנד בשיעור של 4%.

שיעורי המס המרביים הנהוגים כיום בישראל הם 25% מס חברות ו-25-30% מס על דיבידנד, כאשר במסגרת אישור תקציב המדינה לאחרונה נקבע כי מס החברות ירד לכ-23%. בפועל חברות ההיי-טק נהנות כבר היום ממיסוי מופחת בהתאם לחוק לעידוד השקעות הון המטיל מס חברות של 16% ליצואניות ו-7.5% ליצואניות שמפעליהן ממוקמים בפריפריה. מסלול נוסף המכונה "אסטרטגי" מציע לחברות מיסוי של 5%-8% בכפוף לעמידה בדרישות שונות, כאשר מס הדיבידנד נותר על כנו, 20%.

על-מנת להיחשב חברת היי-טק לצורך החוק, ובכך להחיל עליה את אחד המסלולים האמורים בו, תידרש החברה להראות כי למצער 7% מהוצאותיה או לחילופין 75 מיליון ₪  מושקעים במו"פ , ובנוסף תידרש לעמוד באחד משלושת התנאים הבאים:

  1. 200 עובדים או 20% מסך עובדי החברה מועסקים בפיתוח.
  2. בחברה השקיעה בעבר קרן הון סיכון בסכום של לפחות 8 מיליון ₪.
  3. בשלוש השנים האחרונות רשמה החברה גידול ממוצע של 25% לשנה במכירות ו/או בעובדים.

בנוסף, קיים סעיף בחוק המסמיך את המנכ"לים של משרדי האוצר והכלכלה ומנהל רשות המיסים להחיל יציבות המבטיחה לחברות בעלות מחזור של 10 מיליארד ומעלה הגנה של עשר שנים משינוי בשיעור המס שישלמו.

הרפורמה החדשה לעניין מיסוי חברות ההייטק יוצרת הזדמנות אמתית לחברות הייטק ישראליות ובינלאומיות לקבע את מושבם בישראל, או לכל הפחות להקים מטה/ סניף ישראלי ובכך ליהנות משיעורי מס נמוכים, במדינה אטרקטיבית בעלת יציבות פיננסית ומהאפשרות להעסיק עובדים ישראלים, הידועים בכישוריהם בתחום.

חזרה למאמרים >