רשות המסים מאפשרת לנישומים השונים לדווח על הונם השחור במסגרת נוהל גילוי מרצון, וכך הנישום נמנע מהליך פלילי חמור על העבירה. במשך לא מעט שנים רשות המסים הנהיגה את הנוהל לגילוי מרצון בהליך רגיל אך הנישומים לא מיהרו לדווח על הונם השחור, ורק כאשר הוחלט על נוהל מקוצר ואנונימי לגילוי מרצון החלו נישומים רבים לנצל את ההזדמנות הייחודית שנוצר בפניהם, לדווח כחוק על ההכנסות שלהם, לשלם מס באופן מלא ולהימנע מהליכים פליליים.

נוהל גילוי מרצון 2021

רשות המסים מעוניינת לעודד את הנישומים השונים, לרבות עוסקים, יחידים, מייצגים ובעלי תפקידים בתאגידים, לתקן את הדיווחים שלהם ולתקן את העבירות שהם ביצעו על חוקי המיסים בישראל. ההליך לגילוי רצון מתואם עם פרקליטות המדינה ונישומים המדווחים את נתוני האמת ומבצעים גילוי מרצון בהתאם לתנאים שנקבעו – נמנעים מנקיטת הליכים פליליים נגדם. 

התנאים שנקבעו להליך גילוי מרצון הינם:

  • גילוי כן ומלא, בתום לב.
  • במועד הגשת הבקשה לגילוי מרצון לא מתקיימת חקירה או בדיקה על ידי רשות המיסים.
  • רשות המיסים אינה מחזיקה במידע הקשור לגילוי מרצון, במידע הקשור לבן או בת הזוג של מגיש הבקשה או במידע הנוגע לחברות שבשליטתם.
  • בעת הגשת הבקשה לא מתקיימת חקירה משטרתית נגד הנישום בנושא הקשור לגילוי מרצון.
  • רשות המסים רשאית שלא לאשר את הבקשה לגילוי מרצון בגלל הליכים אזרחיים או פליליים המתנהלים בארץ או בחו"ל.

את הבקשה חייבים להגיש לסנכ"ל בכיר לחקירות ומודיעין ברשות המיסים, הוא הגורם המוסמך לאשר את הבקשה. כל בקשה חייבת לכלול פרטים כמו שנות המס הרלוונטיות, מקורות הכנסה עם מסמכים והוכחות לאימות הטענה, פירוט היקף הסכום שהושמט מהדיווחים לרשות המיסים, אומדן של תשלומי המס ומסמכים רלוונטיים התומכים בבקשת הנישום.

לאחר אישור הבקשה חותמים על הסכם שומה מתאים, יש לשלם את המס במועד שנקבע, ולאחר תשלום המס ושיתוף פעולה מלא עם רשויות המס לא יינקטו הליכים פליליים נגד מגיש הבקשה.

כדי לעודד נישומים לבצע נוהל גילוי מרצון, וכדי למלא את קופת האוצר, הוחלט ברשות המיסים על נוהל אנונימי לגילוי מרצון, מסלול ייעודי זה הסתיים ב-31 בדצמבר 2018. על הבקשה האנונימית חלו כל הוראות הנוהל הרגיל לגילוי מרצון, כאשר הבקשה מוגשת על ידי בא כוח ורק לאחר החתימה על הסכם השומה מציג בא כוחו של המבקש את השם המלא תעודת הזהות של הנישום לצורך המשך בדיקה וטיפול.

הליך מקוצר לגילוי מרצון

רשות המיסים בישראל מציעה מסלול מקוצר להליך גילוי מרצון, זהו מסלול ייעודי שמטרתו לחסוך ביורוקרטיה מתישה וממושכת מול רשויות המס. ההליך המקוצר מיועד רק למקרים בהם ההון שלא דווח לא עולה על 2 מיליון ₪, וההכנסה החייבת ממנו לא עולה על חצי מיליון ₪. 

את הבקשה במסלול המקוצר מגישים לגורם המוסמך, יש לצרף דוחות שנתיים ודוחות אחרים לאחר תיקון לתקופת הגילוי מרצון. לאחר בדיקת הבקשה וכל עוד היא עומדת בתנאים שנקבעו, הנישום יקבל שובר תשלום ויש להסדיר את תשלום המס ובתמורה לא יינקטו נגדו הליכים פליליים.

יש לציין כי הליכי הגילוי מרצון השתנו לאורך השנים, ונכון ל-2021 רשות המיסים מעודדת את הנישומים לדווח על מיסים שלא דווחו כדי למלא את קופת האוצר המרוקנת עקב תקופת הקורונה. כדאי לנצל את ההזדמנות שנוצרה כדי להימנע מהליך פלילי מורכב, מחקירות מתישות ומסנקציות שונות.

גילוי מרצון בעזרת משרד עורכי דין ברכה ושות'

משרד עורכי דין ברכה ושות' מתמחה בין היתר בהליכי גילוי מרצון, במחלקת לגילוי מרצון עובדים יוצאי רשות המיסים ורשויות החקירה השונות, עורכי דין המתמחים בדיני מיסים ורואי חשבון מוסמכים. צוות המחלקת יסייע לכם להגיש בקשה מסודרת ומפורטת במסלול המתאים ביותר, להסדיר את הנושא ולהימנע מהליך פלילי והגשת כתב אישום נגדכם.